Yapı Ruhsatı Nedir?


İnşaat çalışmaları için herhangi bir izin alınıyor mu diye bir soru var pek çok kişinin aklında. Bir taşınmaz mülkiyet cinsi yapının inşa edilebilmesi için kanunen bir takım gerekli olan izinlerin alınması gerekmektedir.

Şu son yıllar içerisinde her ilde hatta her mahallede ardı ardına yükselen devasa inşaatlar görmekteyiz. Bulunduğumuz yıl içerisinde bu sektörde çalışmaların biraz daha hız kazanması yani kentsel dönüşüm çalışmalarının gün yüzüne çıkması, pek çok bölgede aktif inşaat sahaları görmemize vesile oldu.

Peki bu inşaat çalışmaları için herhangi bir izin alınıyor mu diye bir soru var pek çok kişinin aklında. Bir taşınmaz mülkiyet cinsi yapının inşa edilebilmesi için kanunen bir takım gerekli olan izinlerin alınması gerekmektedir. Söz konusu inşaat çalışmalarına başlanabilmesi için alınması gereken ilk izin belgesi yapı ruhsatı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu asıl konumuz olan yapı ruhsatı nedir sorusuna değinecek olursak, ilgili alanlar içerisinde ki ruhsat durumuna tabi olan ilgili bir kısım yapının inşaat aşamasına başlanabilmesi için bulunduğu bölgenin belediyesi tarafınca, ilgili alan sınırları dışında kalan yerler için ise valilik tarafınca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilecek olan izin belgesidir.

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı ruhsatı nedir sorusuna maddeler halinde kısaca cevap vermek gerekirse;

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

öncelikli sorunuz olan yapı ruhsatı nedir ne değildir bu konuya açıklı getirdik, peki bu yapı ruhsatını nasıl temin ederiz ona bakalım. İlgili alanda bir inşa sürecine girmeden önce hazırlamış olduğunuz belgeler üzerinden çalışarak mimari, statik, kalorifer, elektrik ve ısı yalıtımı gibi bir kısım projelerin hazırlatılması gerekmektedir. Bu bahsettiğimiz projeleri istediğiniz herhangi bir serbest mimar ya da mühendis tarafınca hazırlatabilirsiniz.

Bu hazırlatmış olduğunuz projeleri belediyeye sunmadan önce yeterli ölçüde yangın tedbiri bulunup bulunmadığı hususunu kontrol amaçlı olarak bağlı bulunduğunuz İtfaiye Müdürlüğüne, kanal bağlantı kontrolünü yaptırmak için ise bağlı bulunduğunuz SKİ müdürlüğüne, sığınak gibi alanların yeterliliği için ise Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü tarafına başvurarak gerekli onay yazılarını almanız gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler?

Bahsi geçen yapı ruhsatını sorunsuz bir şekilde temin edebilmek için aşağıda belirttiğimiz evrakların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir.

İlgili belediye tarafından yapı ruhsatı alınması halinde inşa sürecine 2 yıl içinde başlanmalıdır. 2 yıl içerisinde inşa sürecine başlanmaz ise ya da iki yıl içerisinde inşa sürecine başlandığı halde 5 yıllık bir süreç içerisinde inşaat ruhsatına uygun bir biçimde inşa süreci son bulmaz ise 5 yılın sonunda ilgili inşaat ruhsatı geçerliliğini yitirir.

İmar Durumu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu konu ile bağdaşık olan imar durumu başvurusunu gerçekleştirebilmek için öncelikle ilgili olan arsanın yasal olarak sahibi ya da hisse sahibi olmanız gerekmektedir. İlk olarak elinizde bir çap örneği belgesi yani tapu kadastro planında ilgili taşınmazın geometrik konumunu açık bir şekilde belirten belgenin olması gerekmektedir. Bu söz konusu belge ve bir dilekçe vasıtası ile yanınızda tapunun da olması kaydı ile bağlı bulunulan belediye tarafına imar durum belgesi almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Eğer inşaat çalışmasına başlamak istediğiniz arsanızın üzerinde tescil işlemi gerçekleşmiş bir tarihi yapı var ise ya da planı için kurul  kararı alınması gerekmekte ise Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafına başvuruda bulunulmalı ve ilgili projeyi bu kurula onaya sunmanız gerekmektedir.

Röperli Kroki:

Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için röperli krokiye ihtiyacınız vardır. Bu ilgili belgeyi de tapu ve kadastro müdürlüğü tarafından temin edebilirsiniz.

Rölevelerin Tanzimi:

Bağlı bulunduğunuz belediyenin harita bürosuna giderek, imar durumuna uygun şekilde inşaat istikamet rölevesi ve arazi yol kotlarının belirli olduğu kot kesit rölevesi alabilirsiniz.

Jeoteknik Rapor:

Sahibi olduğunuz ya da hisse payı sahibi olduğunuz ilgili arsaya ait zemin jeoteknik raporu temin etmeniz gerekmektedir. Bu raporu herhangi bir jeoloji mühendisinden temin edebilirsiniz. Bu işlemi herhangi bir üniversite tarafından da hazırlatabilmeniz mümkündür.

Trafo Belgesi:

Bahsedilen trafo belgesini arsanız hangi trafoya bağlı ise o trafonun yönetiminde olan elektrik dağıtım şirketin den temin edebilirsiniz.

Projeler:

Hazırlamış olduğunuz bu belgeler üzerinde çalışma yapılarak mimari, statik, kaloriferi elektrik ve ısı yalıtımı gibi bir kısım projeleri hazırlatmanız gerekmektedir. Bu bahsi geçen projeleri serbest mimar ya da mühendis tarafınca hazırlatabilirsiniz. Bu hazırlanan projeleri bağlı bulunulan belediyeye sunmadan önce yeterli ölçüde yangın tedbiri olup olmadığı konusunda kontrol amacı ile bölgenizde yer alan itfaiye müdürlüğüne, kanal bağlantı kontrolü için ise bölgenizdeki SKİ ye, sığınak gibi bölümler için ise Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü birimlerinden onay almanız gerekmektedir.

Projelerin Belediyeye Sunumu:

İlgili belediye başkanlığı tescil bürosu tarafınca onaylanan projeleri belediyeye takdim edip tasdik almanız gerekiyor. Eğer ilgili arsa üzerinde eski bir yapılaşma var ise bu yapı yıkılmalıdır. Sözü edilen yıkım işlemini gerçekleştirmeden önce kesinlikle binada bulunan elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca eski yıllara dönük olarak emlak vergi borcu var ise bunların ödenmesi gerekir. Yıkım işlemi için gerekli olan ruhsatı mühendisler ya da mimarlar düzenler.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yukarıda belirttiğimiz maddelerin hepsini eksiksiz bir şekilde yerine getirip ilgili belediye imar işleri müdürlüğüne onaylattığınız statik, elektrik, kalorifer, ısı yalıtımı gibi projelerine uygun bir şekilde, Fen İşleri Müdürlüğü harcı, inşaat ruhsatı harcı ve otopark bedeli gibi bir kısım ödemeleri gerçekleştirmeniz gerekir. Bun durumlara ek olarak mimar ya da inşaat mühendisinin teknik uygulama sorumluluk belgesini takdim etmesi gerekir. Bu gibi işlemlerin onaylanmasının ardından yapı ruhsatı verilmektedir.

Yapı Ruhsatı Sorgulama:

İlgili inşaat yapı ruhsatı sorgulama işlemi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin imar müdürlüğüne bağlı yapı kullanma izni birimleri tarafınca gerçekleştiriliyor. Kısaca söylemek gerekirse, yapı ruhsatı sorgulama  işlemi bağlı bulunulan belediyenin imar biriminden sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Ruhsatı Örneği İçin Tıklayın

Yapı Ruhsatı Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !