Tapu Tahsis Belgesi ile Satış Yapılabilir mi?


Ülkemizde uygulanmakta olan imar mevzuatında yer alan hükümlere aykırı bir şekilde inşa edilmiş olan yapılar ile gecekondulara verilmekte olan kullanım izni ve hak sahipliğini belirten belge, tapu tahsis belgesi olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu olan tapu tahsis belgesi ile mülkiyetin satış işleminin yapılıp yapılamayacağına dair gelen sorular üzerine konuya dair bütün ayrıntıları haberimizde açıkladık.

Emlak sektörü ve yapı sektörüne dair bir terim olan tapu tahsis belgesi ile mülkiyetin satışının yapılmasının mümkün olup olmadığına dair pek çok soru gelmekte, bu sebepten ötürü konuya dair bir açıklık getirme gereği duyduk. Ülkemizde yürürlükte olan imar mevzuatında yer alan hususların aksi bir halde inşa edilmiş olan yapılar ile gecekondulara 2981 sayılı yasa kapsamında yer alan hükümler gereğince bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla verilmekte olan kullanma izni ve hak sahipliğini belirten belge tapu tahsis belgesidir şeklinde açıklanabilir.

Söz konusu olan tapu tahsis belgesi bir mülkiyeti tapu tahsis belgesi olan kişiden sadece 2981 sayılı kanun kapsamında yer alan bir takım koşulları taşıyan kişiler satın alabilmektedirler. Bu tür mülkiyetlerinin satışının gerçekleşebilmesi içinde satış sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu sözleşmede, ilgili mülkiyet tapuya kaydedildiğinde satan kişi tarafınca sizin tarafınıza tapudan devir işlemini yapacağına dair bir ibarenin bulunuyor olması gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi ile Satış Yapılabilir mi?

Tapusuz olan taşınmaz mülkiyetlere dair satış işleminin gerçek hukuksal niteliği, zilyetlik hakkının devrini amaçlar nitelikte bir satımdan ibaret olmaktadır. Bu nedenle ilgili davacının dayanağı olan satış vaadi sözleşmesinin, zilyetliğin devir senedi olarak görülüp, delillerin bu şekilde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Noter eşliğinde hazırlanmamış olan bir satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mülkiyet eğer tapu üzerinde kayıtlı ise gayrimenkul satış sözleşmesi uygulanacağından ötürü geçerli, eğer tapu üzerinde kayıtlı değil ise, bu durumda söz konusu olan gayrimenkul satış sözleşmesi değil de zilyetlik hakkının devri vaadi olmasından dolayı geçerli olmaktadır.

Söz konusu olan tapu tahsis belgesinin alınmasının ardından ilgili gecekondunun, bağlı olunan kanunun 13’üncü maddesindeki (a) bendinde yer alan hükümler gereğince hak sahibi niteliğinde olan bir kişiye satılması durumunda, satış belgesi ve tapu tahsis belgesi ibraz edilmesi koşulu ile söz konusu olan tapu yeni sahibinin adına düzenlenmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi ile Satış Yapılabilir mi? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !