Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Hakları Nelerdir?


Pek çok kişinin bir şekilde duymuş olduğu ancak hakkında fazla bilgi sahibi olmadığı tapu tahsis belgesi ıslah imar planı ya da kadastro planları hazırlandıktan sonra ilgili hak sahiplerine verilecek olan tapuya ilişkin esas teşkil eden belge, tapu tahsis belgesi olarak tanımlanmaktadır. Tapu tahsis belgesine sahip olan kişilerin bir takım hakları vardır. Ayrıntılar haberimizde…

Emlak sektörü ile alakalı olan pek çok husus vardır bunlardan birisi de tapu tahsis belgesidir. Islah imar planı ya da kadastro planları hazırlandıktan sonra ilgili hak sahiplerine verilecek olan tapuya ilişkin esas unsuru olan belge tapu tahsis belgesi olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu olan tapu tahsis belgesi, imar mevzuatında yer alan maddelere uygun olmayan bir şekilde inşa edilmiş olan yapılar ile gecekondulara 2981 sayılı yasa kapsamında yer alan hükümlere göre bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşulu ile verilmekte olan yapı kullanma izni ve hak sahipliğini temsil etmektedir.

Söz konusu olan tapu tahsis belgesi sahibi hakları nelerdir? Tapu tahsis belgesi ile tapu nasıl alınır? Bu sorunların cevabı alt kısımda yer almaktadır?

Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Hakları Nelerdir?

Söz konusu olan tapu tahsis belgesine sahip olan gecekonduların sahipleri, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında yer alan hükümler kapsamında meydana gelen bir takım haklara sahip olmaktadırlar. Söz konusu taşınmaz mülkiyette barınamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi konumunda olan kişilere bir gecekondu önleme ya da ıslah bölgesinde bulunan bir yer sunulur ve bunun yanı sıra 2981 sayılı kanun kapsamında kurulan fondan belediye ya da valilik tarafınca enkaz bedeli ödemesi yapılmaktadır.

Fakat söz konusu olan tapu tahsis belgesi ile hak sahibi olunan taşınmaz mülkiyete devlet tarafınca el konulması durumunda ya da söz konusu el koyma durumunun sonucunda yapının yıkımının gerçekleştirilmesi halinde, kamulaştırmasız el atmadan meydana gelen bedel davasının açılması hukuki açıdan mümkün olmamaktadır.

Tapu Tahsis Belgesinin Tapuya Çevrilmesi İçin Gerekli Belgeler

Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Hakları Nelerdir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !