Tapu Tahsis Belgesi Enkaz Bedeli Nedir?


Ülkemizde yürürlükte olan 2981 sayılı yasaya bağlı olan tapu tahsis belgeleri için uygulanmakta olan bir takım esaslar, her belediyeye göre bazı farklılıklar göstermektedir. Söz konusu olan tapu tahsis belgesi enkaz bedeli uygulamasının gecekondular üzerinde ne gibi hususlar çerçevesinde uygulandığı, ne gibi yollar izlendiği ve hangi koşullarda ne gibi ödemelerin gerçekleştiğine dair ayrıntılı bilgi haberimizde yer almaktadır.

Ülkemizde emlak sektörü ile alakalı pek çok husus bulunmaktadır. Bunlardan biri de tapu tahsis belgesidir. 2981 sayılı yasaya bağlı olan tapu tahsis belgesi olan hak sahipleri için uygulanacak olan esaslar her bir belediyeye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak ülkemizde uygulanmakta olan bir diğer husus ise tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu hak sahiplerine enkaz bedeli adı altında bir bedel verilmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Enkaz Bedeli Nedir?

Tapu Tahsis Belgesi Enkaz Bedeli Uygulaması

Tapu tahsis belgesi adı verilen belgesi bulunan gecekondu hak sahiplerine, 320 metrekarelik tahsis karşılığında 80 metrekare ya da 400 metrekare tapu tahsis miktarı karşılığı olarak söz konusu proje alanı içinde inşa edilecek olan 100 metrekarelik hak sahibi konutlarından sözleşme yapılmak sureti ile 1 adet konut verilmektedir.

Söz konusu olan tapu tahsis belgesi üzerindeki tahsis miktarı 400 metrekarelik sınırdan az olan hak sahiplerinin eksik tahsis miktarları konut sözleşmesi ile verilecek olan 80 metrekarelik konut inşaat maliyet bedeli tutan 482 TL/metrekare cinsi üzerinden hesap edilecek olan Kıymet Takdir Komisyonu tarafınca tesis için belirtilen yüzde 10 enkaz bedeli, borçtan düşülmek sureti ile ve kalan borç tutarı imzalanan sözleşme tarihinden sonraki aylardan itibaren başlayarak belediye tarafına 72 aylık eşit taksitler şeklinde ödenmektedir.

Söz konusu olan 2081 sayılı yasa kapsamında yer alan hükümler gereğince geriye dönük olan borçlu kişilerin arsa borçları 30 TL/metrekare şeklinde ilgili belediyeye 72 / ay eşit taksit şeklinde ödeyeceklerdir. 2981 sayılı yasaya bağlı olan tapu tahsis belgeli olan gecekondu sahiplerinin, mevcut tahsis haklarını ve tahsislerini, ilgili belediye birimine bedeli karşılığında vermek istemeleri halinde tesislerin yüzde 10 enkaz bedeline ek olarak söz konusu hakkın 1 metrekaresi için 20 TL’den esas alınarak hesap edilecek toplam bedel şeklinde hak sahibine ödenecektir.

Tapu Tahsis Belgesi Enkaz Bedeli Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !