Tapu Tahsis Belgesi Alma Şartları?


Söz konusu olan tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı ya da kadastro planlarının düzenlenesinin ardından hak sahiplerine verilmekte olan belge olarak tanımlanabilir. Ancak söz konusu tapu tahsis belgesini almak için bir kısım şartlar bulunmaktadır. Peki, tapu tahsis belgesini almanın şartları nelerdir? Tapu tahsis belgesi nasıl alınır? Bütün bunların cevabı haberimizde yer almaktadır?

Pek çoğumuzun bildiği gibi ülkemizde emlak sektörüne ve inşaat yapı sektörüne dair pek çok husus bulunmaktadır. Bu hususlardan biri ise tapu tahsis belgesidir. Söz konusu olan tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı ya da kadastro planlarının düzenlenmesinin ardından ilgili hak sahiplerine verilmekte olan belgedir. Fakat söz konusu olan ıslah imar planı ya da kadastro planları ile saptanan alanlar içerisinde tapu tahsis belgesi verilmek yerine söz konusu hak sahiplerine direkt olarak tapuları verilebilmektedir.

Peki, bu tapu tahsis belgesini almanın şartları nelerdir? Tapu tahsis belgesi nasıl alınır? Gibi sorularınızın cevabı alt kısımda yer almaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi Alma Şartları?

Üstüne imar mevzuatına uygun olmayan bir şekilde inşa edilen binalar, hisseli ya da özel parselasyona göre arsa ya da arazilerde, şahısların hisse miktarı ve fiili kullanım durumları göz önüne alınmak sureti ile valilik ya da belediyeleri talepleri üzerinde kişilerin adlarına tescil edilebilir.

Islah imar planlarının olup olmadığı dikkate alınmadan, onayların alınmasına ve ilanların yapılmasına ( askı ilanları hariç olmak üzere ), ilgili komisyonların kurulmasına gerek kalmadan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri ya da 766 sayılı Tapulama Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre ilgili hak sahipleri tespit ya da yeniden tayin edilmek sureti ile adlarına tecil işlemi gerçekleşir.

Bunun yanı sıra hazine, belediye ya da il özel idarelerine ait olan ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünün iade etmiş olduğu arsa ya da arazileri, üstlerine yapıldığı saptanması halinde gecekondular hakkında üst kısımda yer alan fırkaların hükümleri uygulanacaktır.

Söz konusu olan hazine, belediye, il özel idaresi ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iade edilen arsa ve arazilerin üstüne gecekondu yapılmasının ardından tespiti halinde kira kontratı düzenlenmiş olan gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapular verilmektedir. Bunun yanı sıra hak sahibi olmadığı halde tapu belgesi verilen kişilerin tapuları resen iptal edilmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Alma Şartları? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !