Tapu Satışı Nasıl Yapılır?


Tapu alım ve satım işlemleri nasıl gerçekleşir bir bakalım. Söz konusu tapu işlemleri, tapuya gitmeden önce yapılması gerekenler ve tapu dairesinde yapılması gerekenler diye iki gurupta incelemek daha sağlıklı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tapu Satışı Nasıl Yapılır?

Söz konusu olan tapı alım satım işlemleri gerektiği sıra ile ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştiği müddetçe ilgili süreç sorunsuz bir şekilde işleyecektir. O halde tapu alım ve satım işlemleri nasıl gerçekleşir bir bakalım. Söz konusu tapu işlemleri, tapuya gitmeden önce yapılması gerekenler ve tapu dairesinde yapılması gerekenler diye iki gurupta incelemek tapu satışının nasıl gerçekleştiği konusunu daha sağlıklı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tapu Satışı İçin Yapılması Gerekenler?

Bağlı bulunduğunuz tapu dairesine gitmeden önce gerçekleştirmeniz gereken bir takım işlemler ve hazırlamanız gereken bir kısım evraklar bulunmaktadır.

Tapu Satışı Nasıl Yapılır?

Tapu Devri İçin Gerekli Olan Belgeler:

Eğer alıcı tarafsanız şu belgeleri edinmeniz gerekiyor;

Eğer satıcı tarafsanız bulundurmanız gereken belgeler şunlar;

Ek olarak belediye rayiç belgesinin de bulunması gerekmektedir ve alım satım işleminde ödeme için kredi kullanılmış ise bu durumla ilgili ipotek evraklarının da hazır olması gerekmektedir.

Tapu Satış İşlemi İçin Tapu Dairesinde Yapılacaklar?

Yukarda belirttiğimiz evraklar ve işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından bağlı bulunan tapu dairesine gidilir. İlk olarak satıcı pozisyonunda ki kişi, tapu müdürlüğünde T.C Kimlik Numarası ile sıra numarası almalıdır. Ardından sıra geldiğinde ilgili evraklarınız eksiksiz bir şekilde ise ön başvuru işleminiz onaylanacaktır.

Tapu dairesinde yapılacak olan incelemelerden sonra satışı olan şahsa ait cep telefonuna bilgi mesajı gelir. Gelen mesajın içeriğinde ilgili tapu harcının hangi noktalarda ödenebileceği bilgisi ve devamında randevu günü ve saati bilgisi yer almaktadır.

Gelen bilgi mesajında yer alan ibareler doğrultusunda tapu harcı mesaj içeriğinde belirtilen noktalarda eksiksiz bir şekilde yatırılmalıdır aksi halde işlemlere devam edemezsiniz. Bu işlemin ardından bilgi mesajının içeriğinde belirtilen randevu saatinden en az 15 dakika önce tapu müdürlüğünde bulunmanız gerekmektedir.

Edinmiş olduğunuz ilgili evraklar ve gerçekleştirmiş olduğunun tapu harç yatırma işlemine dair olan dekontu ilgili memura teslim etmelisiniz. Size ait olan başvuru numaranıza göre sıranız geldiğinde bu numara ile anons edilince Akit odasına geçmeniz gerekir.

Çağrıldığınız Akit odasında ilgili tapu kayıtlarını imzalamanız gerekecek ve bu işlemin ardından son olarak müdürün imzası alındıktan sonra tapu belgesi ilgili şahsa teslim edilir.

Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bu bahsettiğimiz maddelerin yanı sıra tapu işlemi, alıcı ile satıcı tarafından bağlı bulunan tapu sicil müdürlüğünde gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler için alıcı şahıs ya da satıcı olan şahıs herhangi bir sebepten ötürü gelememek gibi bir durumla karşılaşır ise, noter tarafından yetki verdikleri vekil kişiler de onların adına alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirebilir.

Eğer alıcı söz konusu mülkü satın almak için kredi kullanıyor ise kredi aldığı bankayı temsil olarak ipotek işlemlerini gerçekleştirmek için ve ödemeyi yapmak için bankanın bünyesine bağlı bir avukat ta hazır olmalıdır.

İlgili tapu işlemleri esnasında her iki taraf yani hem alıcı hem satıcı taraf söz konusu satış bedeli üzerinden binde 15 oranına göre ayrı ayrı olarak tapu harcı ödemek ile yükümlülerdir. Bu konuyu örnekle açıklayacak olursak, 100.000 TL bedelinde bir alım ve satım işleminde söz konusu tapu harcı her iki taraf için de 1.500 TL olarak belirlenir ve ödenir. Bu harcın dışında mülkü satan şahıs, 68 TL civarında bir meblağa döner sermaye harcı olarak ödemek durumunda kalıyor.

Bu bağlamda ilgili olan taraflar temin edilmesi gereken belgeler eşliğinde tapu sicil müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu başvuruda, başvuru fişi düzenlenir, ön başvuru alımı gerçekleştikten sonra da ödenmesi gereken tapu harçları ilgili müdürlük tarafından hesaplanır ve ödeme yapılacak olan bankalar aracılığı ile bu harç ödeme işlemi gerçekleşir.

Bu harç ödeme işlemi gerçekleştikten sonra, akitsiz işlemlerde tescil ya da terkin istem belgesi, akitli işlemlerde ise resmi senet düzenlenir. Bunların ilgili olan taraflara okutmak ya da yetkililer tarafınca okunması kaydı ile imzalanır. Bu işlemler sonucu düzenlenmiş olan belgeler (tapu senedi ya da ipotek belgesi gibi) onaylanarak ilgili şahıslara teslim edilir ve tapu devir işlemleri sorunsuz bir şekilde son bulmuş olur.

Tapu Devri İçin Gereken Belgeleri Nasıl Edinirim?

Devir işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan bir kısım belgelerin nerden ve nasıl edinebileceğinizi sizler için araştırdık.

Alıcı olan taraf ya da satıcı olan taraflardan biri tapu fotokopisi ile birlikte taşınmaz mülkün bağlı bulunduğu belediyeye başvuruda bulunarak belediyeden Rayiç Bedeli Belgesi edinebiliyor. İlgili belediyede bulunan memur, ada parsel numarası ve tapuda kayıtlı olan isim bilgilerine göre taşınmaz mülkün bilgilerine ulaşır ve belediye rayiç bedelinin yer aldığı belgeyi düzenler.

İlgili taşınmaz mülkün bağlı bulunduğu belediye tarafından temin edilecek olan vergi borcu yoktur yazısı, geçmiş dönemlere dair vergi borçlarının dokümanı niteliğindedir. Alım satım işlemi ve tapu devir işlemi öncesinde öğrenilmesi gereken bu durum karşısında eğer vergi borcu var ise tapu müdürlüğüne gitmeden 1 gün önce, taşınmaz mülkün sahibi olan kişiye bu durumun bildirilmesi, önceden gerçekleşen pazarlıkla anlaşılan son fiyat ne ise, bulunan vergi borcunun fiyatı ile pazarlık fiyatı arasında anlaşma sağlanarak bu fiyatın düşürülmesi sonucunda son fiyatın belirlenmesi daha doğru olacaktır.

Alım satım işlemi yapılacak olan taşınmaz mülkün konut ya da işyeri olması halinde DASK sigortasını bulunması zorunlu tutuluyor. Bu sigortanın bulunmaması ya da yeniden yapılmaması halinde alım satım işlemi gerçekleşmiyor. DASK bulunmaması halinde en geç 1 gün önce alıcı şahıs, satın alacağı taşınmaz mülkün deprem sigortasını istediği herhangi bir sigorta acentesi aracılığı ile gerçekleştirebilir.

Tapu Satışı Nasıl Yapılır? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !