Tahliye Taahhütnamesi


Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanununun 352’nci maddesine göre, kiralanan taşınmaz mülkiyetin kiracıdan dolayı oluşan sebeplerden ötürü tahliye edilmesi durumları için düzenlenmiş bir maddedir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Bu konunun diğer önemli ayrıntılarını sizlere sunmadan önce ilk olarak tahliye taahhütnamesinin ne olduğuna bakalım. Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanununun 352’nci maddesine göre, kiralanan taşınmaz mülkiyetin kiracıdan dolayı oluşan sebeplerden ötürü tahliye edilmesi durumları için düzenlenmiş bir maddedir.

Genel bağlamda söz konusu kiracının, kiralamış olduğu taşınmaz mülkiyeti sözleşmede belirtilmiş olan tarihin gelmesi halinde evi boş ve alındığı gibi kusursuz bir şekilde boşaltacağına dair imzalanmış olan ilgili belge, tahliye taahhütnamesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu söz konusu taahhütname ile, ilgili kiracı evi sorunsuz eksiksiz ve şartsız olarak tahliye edeceğini taahhüt etmiş oluyor.

Bu söz konusu tahliye taahhütnamesi sözlü bir şekilde şahit tutulsa dahi geçerlilik hükmü bulunmamaktadır. İlgili tahliye taahhütnamesinin geçerli ve hükümlü sayılabilmesi için yazılı bir şekilde olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kesinlikle ilk kira yılı içerisinde düzenlenmemiş olması gerekmektedir. Son olarak bu belge özgür irade ile kararlaştırılmış bir tahliye tarihini içermek zorundadır.

Tahliye Taahhütnamesi

Bahsi geçen tahliye taahhütnamesi, kiracının eve yerleşmeden önce imzalamış olduğu kira sözleşmesi ile aynı tarihte ise bu taahhütname geçerli değildir. Bu sebepten ötürü söz konusu tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten daha sonraki bir tarih aralığında imzalanması gerekmektedir.

Bu sözü geçen tahliye taahhütnamesini imzalamış bulunan ancak bu duruma rağmen evi tahliye etmeyen kiracılar hakkında icra takibi yapılabilmesi ya da dava açılabilmesi için, söz konusu taahhüt tarihinin bitmesine 30 gün kala ilgili kiracıya ihtarname gönderilmiş olması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

Üst kısımda ayrıntıları ile bahsettiğimiz tahliye taahhütnamesi düzenlemek için notere gitmek gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Fakat bu taahhütnamenin noter huzurunda düzenlenmesi ve imzalanması durumunda, ilerleyen dönemler içinde çıkabilecek bir takım problemler karşısında ispat ve işlem kolaylığı açısından bir noktada önem arz ediyor.

Bu söz konusu tahliye taahhütnamesinde yer alan bir diğer husus ise, ilgili kiracı kabul edip imzaladığı taahhütnamenin sonuçları olarak, daha önceden ortak olarak kararlaştırılmış olan tarihte mülkiyeti boşaltacağını, söz konusu taşınmaz mülkü boş, eksiksiz ve sağlam olarak taahhütnamede adı geçen mülk sahibine teslim edeceğini, bu durumun aksi bir hal yaşanması halinde de, ilgili mülk sahibinin icra işlemine baş vurarak yaşayacağı bir takım masrafları ve asıl konu olan tahliye işlemini geciktirmesinden ötürü doğacak bir kısım zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek bırakmadan tez elden nakden ve peşin olarak ödeyeceğini beyan edip bu hususları taahhüt ve kabul etmiş bulunuyor.

Söz konusu tahliye taahhütnamesi düzenlenirken söz konusu olan mülkiyetin boşaltılacağı tarihin açık bir şekilde belirtilmesi kesinlikle gerekmektedir. Bu hallere ek olarak ise tahliye taahhütnamesi doldurulurken dikkat edilecek bir diğer nokta ise, tarih ibaresinin boş olduğu taahhütnameye imza atılmaması gerekiyor. Aksi bir durum halinde eğer imzalanırsa, söz konusu olan taahhütnameye imzalandıktan sonra eklenecek olan herhangi bir tarih geçerli sayılır ve kiracı mağdur bir duruma düşebilir. Bu gibi durumlar açıkça gösterir ki tarih ibaresi boş olan taahhütnameye sonradan eklenen herhangi bir tarih mülk sahibinin ilgili kiracıyı istediği bir tarihte evden tahliye edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Doldurulur?

Üst kısımda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz tahliye taahhütnamesinin nasıl doldurulması gerektiği hakkında da bir takım araştırmalar yaptık. Bilindiği gibi tahliye taahhütnamesi mülkiyette ikamet eden kiracıyı tahliye etmenin en masrafsız, en kolay, en hızlı ve etkili bir yol olarak görülüyor. Çünkü kendi isteği ve özgür iradesi ile beyan etmiş olduğu tarihte ikamet etmiş olduğu konutu herhangi bir zorluk çıkarmadan tahliye edeceğine dair söz vermiş sayılıyor.

Söz konusu tahliye taahhütnamesinin yazılı bir şekilde alınması gerekmektedir. Bu durumun aksi bir halde yani sözlü olarak alınan tahliye taahhüdü geçerli değildir. Aslen bakıldığında tahliye taahhüdü noter huzurunda alınması gerekmektedir. Söz konusu tahliye taahhütnamesi noter huzurunda düzenlendiği taktirde, düzenleme işlemi olması gereken kurallar çerçevesinde hazırlanır ve tahliye tarihi kesinlikle değiştirilemez, bu durumun yanı sıra taahhütnamede yer alan kiracı imzasının gerçekliği kesin olmuş oluyor ve mülkiyetin belirtilen tahliye tarihinde boşaltılmaması gibi bir durum halinde dava açılması ve icra takibi gibi prosedürsen sorunsuz ve hızlı bir şekilde işliyor.

Bu hususların yanı sıra noter huzurunda düzenlenen tahliye taahhütnamesine sonradan kiracının ya da mülk sahibinin herhangi bir itiraz hakkı ortadan kalkmış oluyor. Aksi halde Sulh Hukuk Hakimliği tarafına yapılacak itiraz halinde belirtilen zamanın uzatılması da dahil olmak üzere bir kısım yükümlülük kararları çıkabiliyor.

Çözümcü bir yaklaşımla bakıldığında aslında en uzlaşmacı durum, mülk sahibi olan şahsın ilgili kiracıya tolerans göstermesi ve söz konusu kiracının da mülk sahibi olan şahsa vermiş olduğu sözleri tutması ve kira bedeli gibi konularda olması gerektiği şekilde davranarak bu gibi sorunların yargı mercilerine aksettirmeden her iki taraf arasında uzlaşma sağlanması her iki taraf açısından da en iyi sonuç olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Uzunca ve ayrıntılı olarak bahsetmiş olduğumuz tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için bir takım hususlar bulunmaktadır. Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için gerekli olan hususlardan ilki, yazılı bir şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Sözlü olarak alınan taahhütler geçerlilik hükmüne sahip değillerdir. İlgili tahliye taahhütnamesi, mülkiyete giriş aşamasında imzalanan kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden bir müddet sonra düzenlenmiş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

Aksi bir durum halinde yani tahliye taahhütnamesinde yer alan tarih ile kira sözleşmesinde yer alan başlangıç tarihi aynı ise ya da bu bahsedilen taahhütname kira sözleşmesinde yer alan başlangıç tarihinden önce ve kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde düzenlenmiş ise söz konusu tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılmaktadır.

Tahliye taahhütnamesi düzenlenir iken noter eşliğinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aslında bakılacak olursa böyle bir zorunluluk yoktur kiracı ile mülk sahibi arasında düzenlense de geçerli olur ancak ilerleyen dönemler içerisinde tahliye taahhütnamesinde bulunan mülkü boşaltma tarihinin geçmesi ya da ödemek ile yükümlü olunan kira bedellerinin ödenmemesi halinde ilgili tahliye taahhütnamesinin işleme koyulması noktasında noter huzurunda düzenlenen taahhütname yargı yolunda ve icra işlemlerinde hem işlemlerin gerçekleşmesine hız sağlıyor hem de herhangi bir itiraz ihtimaline yer bırakmıyor.

Tahliye İşlemi İçin Yapılması Gerekenler?

Bu bahsettiğimiz tahliye durumu yani kiracının mülkiyetten çıkarılması üç şekilde gerçekleşmektedir.

Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracı tahliye nedenleri temel olarak iki sebebe bağlıdır. Bunlar;

Tahliye Taahhütnamesi Örneği İçin Tıklayın

Tahliye Taahhütnamesi hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !