TOKİ Başvuru Şartları Neler?


Emekliler TOKİ'ye nasıl başvuru yapar? TOKİ başvuruları nasıl gerçekleşir? TOKİ başvuruları için gerekli belgeler neler? gibi bir çok soruyu sizler için yanıtladık.

TOKİ Başvuru Şartları Neler?

Alt gelir grubu içerisinde yer alan ve konut sahibi olmak isteyenlere “TOKİ’den konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapu üzerinde kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulün bulunmaması, il sınırları içerisinde bir yıldan fazla olmak şartı ile ikamet ediyor olmak, başvuru tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmuş birey olması, hane halkı gelirinin en fazla net olarak 3 bin 200 TL olması, bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi” gibi bir takın kesin şartlar aranmaktadır.

 

TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konutlardan faydalanmak isteyenlerde ise,” TOKİ’den daha önceden konut satın almamış ve bu bağlamda kredi kullanmamış olmaları, başvuru yapacak kişinin kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocukları üzerine tapu üzerinde kayıtlı bağımsız bir mülk bulunmaması, hane halkı adına sadece bir kişinin başvuru yapabilmesi ve başvuru yapacak kişinin ise 18 yaşını doldurmuş olması” gibi şatları karşılaması yeterli olacaktır.

Emekli TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar için de kontenjan ayrılan projede emekli kimlik kartı, SGK dökümleri, emekli maaşının yatırılmakta olduğu banka hesap ekstresi’nden herhangi biri ile TOKİ’ye başvuru yapabilirler. Bu proje dahilinde emekli derneklerine üyelik gibi bir şart bulunmamaktadır. TOKİ, emekliler başta olmak üzere, konut sahibi olmak konusunda zorluk çeken dar gelirli vatandaşlarımızı şdeme seçenekleri düşük taksitli olan dar gelirli vatandaşları 240 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile konut sahibi olmaları için hummalı çalışmalar sürüyor.

Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları:

Bu bağlamda söz konusu projeye başvuruda bulunabilmek için başvuru yapacak kişinin;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

söz konusu projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan az olmamak üzere ikamet ediyor olması ve bunu belgeleyebilmesi yahut projenin hayat geçirildiği ilin nüfusuna kayıtlı olması ve bu durumu resmi belgeler ile kanıtlayabilmesi gerekmektedir,

Toplu Konut  İdaresinden daha önceki dönemler dahilinde konut almamış olması ve Toplu Konut İdaresi bünyesi kapsamında konut kredisi kullanmamış olması ( şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler statüsünde olanlar hariç),

Kendi üzerine eşine veya velayeti altında bulunan çocuklarına ait tapu bünyesinde kayıtlı bağımsız herhangi bir mülkiyetin olmaması (şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetim statüsünde olanlar hariç)(başvuru yapacak kişinin hisseli olarak sahip olduğu mülkiyetler hariç),

Başvuru yapılan gün itibari ile başvuruda bulunan kişinin 25 yaşını doldurmuş olması(eşi vefat etmiş olan çocuk sahibi olan dul bayanlar için yaş sınırı bulunmamaktadır)

Başvuruda bulunan kişinin aylık hane geliri en fazla olmak üzere aylık bazda 3.200 TL olması(gıda, yol vs. her yönden alınan bütün yardımlar dahildir bu rakama)

Bir hane içerisinde genel bağlamda yani kişinin kendisi, eşi ve çocukları adına sadece bir adet genel başvuruda bulunması gerekmektedir.

TOKİ Başvuru Şartları Neler?

Diğer yandan, üst kısımdaki başvuru koşullarını karşılayan;

TOKİ’ye Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler:

İlk olarak hane halkının aylık olarak gelirinin en fazla net olarak 3.200 TL’yi geçmediğini kanıtlayan gelir belgeleri gerekmektedir. Başvuru yapan kişi evli ise kendisinin eşinin ve velayeti altında olan çocukları içinde çalışan varsa ayrı ayrı olmak üzere aylık gelirlerini kanıtlayan belgeler( daimi olarak çalıştıkları ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile çalıştığına dair alınan belgeler, maaş bordroları ya da maş belgeleri gibi),

Başvuru yapacak kişinin kendisi, eşi ya da velayeti altına olan çocuklarından herhangi birisi çalışmıyor ise sosyal güvenlik kurumundan çalışmadıklarına dair ayrı ayrı belge gerekmektedir.

İkinci bir husus ise şehit aileleri, terör mağdurları, harp ve vazife malulleri ile bu kişiler kapsamında olan dul ve yetimlerinin kredi kullanım durumlarına yönelik T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafınca hazırlanacak belgeyi temin etmeleri gerekmektedir.

Konutların Dağıtılacağı Kura Çekilişi:

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kura kapsamı dışında konut alma hakkı verilecek ancak bu bireylerin alacağı konutlar öncelikli olarak kura çekilişi şeklinde belirlenecektir.

Konut dağılımı bazında engelli vatandaşlarımıza toplam konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacaktır ve hak sahibi olacak kişiler kura ile belirlenecektir. Gerçekleşecek kura sonucu bu kategori kapsamında hak sahibi olamayan başvuru yapan şahıslar diğer alıcılar kategorisi kapsamına kaydırılarak bu kategorideki başvuru yapan kişiler ile birlikte yeniden kuraya katılacaktır.

Diğer başvuru kategorisinden başvuru yapmış olan kişiler, idaremiz genel uygulamaları kapsamında olduğu gibi, başvuru sayısına göre gerekli görüldüğü taktirde kura kapsamında belirlenecektir.

Kura çekimi işlemi alt kışında belirtildiği gibi belirli bir öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için konut alma hakkı ve konut belirlemek için kura,

Engelli sınıfında yer alan vatandaşlarımızın konut sahibi olma hakkı ve konut belirleme kurası,

Son olarak ta diğer başvuru kategorisinde ki başvuru sahiplerinin konut alabilme hakkı ve konut belirleme kurası gerçekleştirilecektir.

Oturma Koşulu ve Devir İşlemleri:

Bir diğer bağlamda konuşmak gerekirse alt gelir grubu dahilindeki projede hak sahibi olup sözleşmeyi imzalayanlar, edinmiş oldukları konutları ödemeleri bitene kadar devredemez ve satamaz.

Bir diğer yandan üzerine sözleşme imzalanan konut için ödemeler bitene kadar alıcının yahut ailesinin konutta ikamet etmesi koşulu aranacaktır ve alıcının kendisinin eşinin ya da çocuklarının bahsi geçen konutta ikamet etmemesi halinde ve bu durumun tespiti halinde imzalanan sözleşme feshedilecektir.

Sözleşme imzasında yahut ikamet durumu hakkında gerçek dışı beyan edilmesi durumunda, kura kapsamında hak sahibi olan kişilerin konut sahibi olma hakları iptal edilecektir. Ayrıca sözleşme imzalanmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir ve gerekli hallerde ödenmiş olan peşinat tutarı irat olarak kaydedilecek ve ödenen taksit miktarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz bir şekilde kendilerine iade edilecektir.

TOKİ Başvuru Şartları Neler? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !