Muvafakatname Nedir?


Muvafakatname bir bireyin, kendi şahsı dışında başka bir özel ya da tüzel kişiyi, kendi üzerindeki özlük hakları ve izinler dahilinde yetki sahibi olmasını sağlayan ve söz konusu kişinin özel bir kabul, yetki veya izin belgesi olarak ta ifade edilebilir.

Bilindiği üzere halkımız arasında sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alan ve çeşitli kurumlardan ve işlemler için istenmekte olan Muvafakatname belgesi bir çoğumuzun aklında kocaman bir soru işareti olma niteliğine sahip. Peki nedir bu muvafakatname? Hangi kurumlar ister muvafakatname belgesini? Ya da muvafakatname belgesi nasıl edinilir veya nereden alınır? Peki bu muvafakatname belgesi için her hangi bir ücret ödememiz gerekiyor mu?

Şimdi bu sorulara teker teker cevap vermek gerekir ise ilk olarak muvafakatname nedir sorusundan başlayalım. Muvafakatname belgesi kaba bir tabir ile izin belgesi niteliğindedir. Muvafakatname gerekli görüldüğü durumlarda işlem halinde olduğunuz kurum tarafından resmi işlemin yürütülmesi yönünde talepte bulunan kişi tarafından istenen izin belgesidir. Bir diğer yönden bakacak olursak muvafakatname Türkçe sözlük kapsamında,” herhangi bir konu ya da işlem için izin alınması gerek görülen kişi tarafından izin verildiğine dair muntazam bir şekilde düzenlenmiş olan yazılı belge” olarak nitelendirilmektedir.

Kendi konumuz açısından bakacak ve biraz daha inceleyecek olursak, gereken konu bazında noter tarafından alınabilecek olan bu belge, miras yolu ile ya da başka bir şekilde kişiye intikal etmiş olan taşınmazın (devremülk, konut, dükkan vs.) veya motorlu taşıt sınıfına giren bir aracın devir teslim işlemlerini gerçekleştirme sırasında söz konusu varis 18 yaşını doldurmamış reşit sınıfında yer almıyor ise işlemlerin gerçekleşeceği kamu kurum ve kuruluşları tarafından zorunlu olarak talep edilmektedir.

Diğer bir açıdan ise muvafakatname bir bireyin, kendi şahsı dışında başka bir özel ya da tüzel kişiyi, kendi üzerindeki özlük hakları ve izinler dahilinde yetki sahibi olmasını sağlayan ve söz konusu kişinin özel bir kabul, yetki veya izin belgesi olarak ta ifade edilebilir.

Muvafakatname’nin Gayrimenkul Satışlarında İstenmesi :

Biraz daha bu konuya açıklık getirmek gerekirse, muvafakatname bir emlak ve gayrimenkul terimi şeklinde açıklayabiliriz. İlkemiz kapsamında Türk Medeni Kanunu dahili içerisinde, bir şahsın sahibi olduğu evi ya da yaşadığı evi satmak istemesi durumunda kesin bir şekilde eşinden alması gereken, eşi tarafından izin alınmaması gibi bir durumda taşınmaz gayrimenkulün satışının kesin hükümle geçersiz kılan hayati bir önemi olan bir belge olarak açıklık getirebiliriz.

Bu ev satışı konusunda muvafakatname istenmesi konusunda bir çok şikayet yer almakta. Bu konu hakkında böyle bir belgenin istenmesi bir bakıma önlem niteliği taşımakta. Eşlerin birbirlerinden habersiz bir şekilde gerçekleştirecekleri gayrimenkul satışları sonucunda doğabilecek hak kayıpları ve zararlar konusunda her iki taraf içinde haklarının korunması bağlamında bir önlem niteliği taşımaktadır.

Reşit Olmayan Çocuğa Pasaport Çıkarmak İçin Muvafakatname İstenmesi:

Diğer bir konu açısından bakmak gerekirse, boşanmış olan karı ve koca, çocukları için pasaport çıkarılması gibi benzeri konular için çocuğun velayetinin hangi tarafta olduğu konusu önemini yitirerek muvafakatname zorunlu olarak talep edilmektedir.

Aslında genel olarak bakılırsa diğer örneklerde olduğu gibi bu konu hakkında da memnuniyetsizlik söz konusu olabiliyor. Ancak az önce de dediğimiz gibi bu da bir nevi önlem niteliği taşımaktadır. Anne ya da baba tarafından yurt dışına yerleşmek gibi bir durum diğer ebeveynden gizli bir şekilde gerçekleşmesi durumuna karşın asıl olarak çocuğun menfaati açısından bir önlem niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.

Reşit Olmayanlar İçin Miras Yoluyla Gayrimenkulün ya da Taşıtın Devir İşlemi:

Bu konuda ise miras yolu ile ya da başka türlü bir yoldan kalan taşınmaz (gayrimenkul) ya da motorlu araçlar sınıfına giren taşıtın devir işlemi sırasında devralan şahsın 18 yaşını doldurmamış ise ve bu yaşın altında ise kati suretle muvafakatname belgesi devralacak kişiden yani devralacak kişinin yasal vasisinden talep edilir. Bu belgenin alınmaması durumunda kati suretle devir işlemi gerçekleştirilemez. Ta ki mevafakartname belgesi gerekli kurumda düzenlenerek alınıp işlemlerin tekrar devam ettirilmesi sürecine kadar.

Bu alandaki düzenleme zaten 18 yaşını doldurmamış bir bireyin akil kararlar alamaması yönünde bir düzenleme olduğu için ve bunun yanı sıra devralacak şahsın maddi ya da manevi herhangi bir zararla karşı karşıya kalmasının önünü kesmek ve şahsın haklarını korumak yönünde düzenlenmiştir.

18 Yaş Altı İçin Spor Kulübü Faaliyetleri İçin:

18 yaşını doldurmamış yani henüz reşitlik dönemine erişmemiş bireyler için herhangi bir spor kulübünde aktivitelere katılması için ve faaliyetlerde bulunabilmesi için zaten sağlık raporu istenmektedir. Bunun yanı sıra 18 ini doldurmamış bireyler için herhangi bir spor kulübünde, bu kulübün ilgili olduğu alanda ki faaliyetleri icra edebilmesi için ailesi tarafından izin verildiği yönünde ebeveynlerin iznini içeren muvafakatname belgesi talep edilir.

Peki bu meşakkatli bir işlem prosedürü olan muvafakatname belgesini hangi yollarla edinebiliriz?

Noter:

Muvakatname belgesini edinmenin iki farklı yolu mevcut. Bunun birincisi noter yolu ile mümkün. Bulunduğunuz bölgede size en yakın notere giderek talep ettiğiniz taktirde muvafakatname belgesini onaylı bir şekilde temin edebilirsiniz. Bunun yanı sıra elinizde halihazırda mevcut olan muvafakatname belgesini noter aracılığı ile düzenletebilir onaylatabilir ve o belgeyi kullanabilirsiniz. Lakin şöyle bir durum söz konusu, noter aracılığı ile edindiğiniz muvafakatname için notere 60 Türk Lirası civarında bir ücret ödemeniz gerekmektedir.

Bir diğer edinme yoluna değinecek olursak pek çoğunuzun sıkça sorduğu soru olan “muvafakatname emniyet genel müdürlüğünden alınabilir mi?” sorusunun cevabı niteliğindedir. Cevabımız : Evet muvafakatname emniyet genel müdürlüğünden alınabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü:

Az önce de değindiğimiz gibi muvafakatname belgesini edinmenin bir diğer yolu ise Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Pasaport şubesinden alabileceğiniz muvafakatname belgesi noter yolunda olduğu gibi ücret karşılığında değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alabileceğiniz muvafakatname belgesi ücretsiz bir hizmettir.

Pek çok vatandaşımız bu belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığı ile edinilmesi yolundan habersizdir. Bir diğer nokta ise burdan alınan muvafakatname belgesinin tek dezavantajı, ücretsiz olarak verilmesinden dolayı işlem sırası için bir süre beklemeniz gerekebilir. Bu dezavantaj sebebi ile bir çok vatandaş işinin aciliyeti sebebi ile parası karşılığında noterden alma yoluna gitmektedir.

Peki muvafakatname belgesinin temin edilmesi için herhangi bir evrak hazırlamak gerekir mi?

Noter ve emniyet genel müdürlüğü tarafından verilen bilgiler doğrultusunda sadece nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterli olacaktır. Bir diğer nokta ise birden fazla işlem gerçekleştirmek için çıkarılacak muvafakatname belgesi için farklı bir takım belgelerin istenmesi söz konusu olabilir. Kimliğiniz ile birlikte notere başvurduğunuz taktirde sizin hazırlamanız gereken evraklar konusunda sizleri ayrıntılı olarak bilgilendireceklerdir.

Muvafakatname nasıl hazırlanır?

Bahsettiğimiz belge hazırlanırken, kanunların çizdiği sınırlar içerisinde hazırlanması gerekmektedir. Alt kısımda sizler için paylaşacağımız örnekte yer alan boş kısımları bilgilerinize uygun bir şekilde doldurup hazırlayabilirsiniz. Belgesi noterin dışında doldurmanız herhangi bir yasal yükümlülük altına sokmaz sizi. Bu dolduracağınız belge noter tarafından onaylandığı taktirde yasal evrak niteliğine kavuşacağı için geçerlilik kazanacaktır.

 

Örnek Muvakatname;

 

Belge Tipi (Tapu/Keşif) : …………..

Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : …………..

Mevkisi : …………..

Ada No : …………..

Parsel No : …………..

Toplam Alan (m2) : ………….. Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. …. /…./…. Muvafakat Veren Hissedarların

Adı Soyadı: …………..

TC Kimlik No : …………..

Baba Adı : ………….

Doğum Tarihi : ………….

Hisse Oranı : ………….

Hisse Miktarı (m2) : ………….

İmza:

Muvafakat Alan Hissedarın Adı Soyadı :

TC Kimlik No:

Kendi Hisse Oranı :

Kendi Hisse Miktarı (m2) :

Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2) : İmza: Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/…… …………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı

Adı Soyadı

İmza/Mühür …………… …………… Aza

Adı Soyadı

İmza/Mühür

 

 

 

Yukarda örneklendirdiğimiz muvfakatname belgesini doldurduğunuz taktirde, onaylanması için başvuru yapacağınız noter kurumunda bu örneğin şablonu zaten mevcut olacaktır. Her iki tarafında karşılıklı olarak noter dairesine başvuru da bulunması durumunda, noter görevlileri tarafından ilgili belgeler hazırlanacaktır ve sadece sizin imzanıza ihtiyaç duyulacaktır.

 

Muvakatname Örneği  İçin Tıklayın 

 

Muvafakatname Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !