Miras İntikali Nedir?


Bahsi mevzuu olan miras, veraset yolu ile intikal eden mal, mülk, para ve hakları kapsamı altına almaktadır. Ölen bir kimsenin bırakmış olduğu terekenin tasfiyesi ve mirasçılar arasında pay edilmesi gerekmektedir.

Miras İntikali Nedir?

Bahsi mevzuu olan miras, veraset yolu ile intikal eden mal, mülk, para ve hakları kapsamı altına almaktadır. Ölen bir kimsenin bırakmış olduğu terekenin tasfiyesi ve mirasçılar arasında pay edilmesi gerekmektedir. Söz konusu miras, mirasçılar arasında mirasçılık oranları ölçüsünde pay edilir.

Miras intikali için, mirasçıların kendi bünyelerine intikal eden mülklerin mirasçısı olduklarını resmi yollarla kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için mahkemeye başvuruda bulunarak ya da noterden veraset belgesinin edinilmesi gerekmektedir. Söz konusu veraset belgesi, vefat eden kişinin mirasçılarının kim oldukları ve miras hisselerini belirleyen bir belge şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Yasal Mirasçılar:

Yasal açıdan vefat eden kişinin bıraktığı mirastan ve haklardan, yasal olarak yukarıda delirtilen akrabalık derecesi olanlar ve özel bir takım hısımlık sahibi kişiler yararlanabilir.

Miras İntikali Nedir?

Miras İntikali İçin Gereken Belgeler:

Söz konusu miras, miras bırakan kişinin vefatı ile beraber, ardında bırakacağı malvarlığı için, mirasçıların sırası ile bir takım yasal işlemleri yerine getirmeleri gerekiyor. İntikal edilecek olan mal gayrimenkul türü bir şey olabileceği gibi, banka hesabındaki bir para da olabilir.

Söz konusu miras intikalinin her bir durumu için farklı bir takım işlemler olacak ancak, söz konusu mirasçıların ilk önce yapmaları gereken şey veraset ilamı (mirasçılık belgesi) çıkartmak olacaktır. Söz konusu veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınabilir ancak bunun yanı sıra artık noter tarafından da alınabilmektedir. Noter tarafından veraset ilamı çıkarttırabilmek için bahsi geçen mirasçılardan her hangi birinin, sadece kendi kimliği ile notere müracaat etmesi yeterli olacaktır.

Noterden alınacak veraset ilamı için noter tarafından verilecek olan bir form müracaat eden kişi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulur. Noterler tarafından kullanılan bilgisayar sistemleri, nüfus müdürlükleri ile entegreli ve paralel olduğu için, noter katibi, öncelikli olarak nüfus kayıtlarına girerek yasal mirasçıları tespit eder ve size talebinde bulunduğunuz mirasçılık belgesini düzenleyip size sunar.

Noter yolu ile alınacak veraset belgesi için, noterlerin kapalı kayıtlara ulaşamaması durumu yüzünden, bir takım mirasçılık belgeleri talepleri noterler tarafından yerine getirilememektedir. Bu durum için ise sulh hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir. Durumu özetleyecek olursak kapalı kayıt yok ise noter tarafından veraset ilamı almanız 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşecektir.

Söz konusu mirasçılık belgesine aslında birkaç yerde daha ihtiyaç duyacaksınız bu yüzden mahkemeden ya da noterden birden fazla mirasçılık belgesi edinmeniz sizin için zamandan kazanç olacaktır. Ancak bir tane aldıysanız sorun değil noterden ya da mahkemeden ihtiyacının olan kadarını talep etmeniz halinde bu talebiniz sorunsuz olarak karşılanır.

Bahsi geçen veraset ilamını alma işleminden sonra, veraset intikal vergi dairesine gidip ilişiği kesme yazısı almanız gerekmektedir. Söz konusu ilişik kesme işlemi için beyanname vermeden önce bu işlemler için bir takım belgelere ihtiyacınız var.

Söz konusu mülk ise tapu fotokopisi ya da tapu kaydı sizde mevcut değil ise söz konusu gayrimenkulün bağlı olduğu tapu müdürlüğüne, edinmiş olduğunuz veraset ilamı ile müracaatınız halinde takyidatlı tapu kaydı çıkarılır ve size verilir.

Bunların ardından belediyeden rayiç bedel yazısı almanız gerekiyor. Söz konusu mülkün tapu fotokopisi ile belediyenin emlak servisine gidilerek veraset intikal vergi dairesine vermeniz yolu ile rayiç bedel yazısı alabilirsiniz. Ancak bu yazı emlak vergi borcu olmaması durumunda size verilebilir, vergi borcu var ise öncelikle bu borcun ödenmesi gerekmektedir.

Belediye tarafından edineceğiniz emlak beyan değeri, söz konusu şahsın ölümündeki günün tarihindeki değeri içerir. Söz konusu intikal işleminin gerçekleşmesi için araya uzun zaman girmiş ise güncel rayiç değeri alırsanız intikal vergisini daha yüksek bir bedel üzerinden ödemek durumunda kalırsınız. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için belediyede bu işlemi gerçekleştirecek olan memura maktulün ölüm tarihini söyleyerek bu tarihe göre rayiç bedel yazısını hazırlamasını istemelisiniz.

Eğer maktul 01.06.2008 yılından önce vefat etmişse, maktulün son ikametgah adresinin belirtildiği Ölüm ve Mirasçı Bildiriminin ayrı olarak alınması gerekmektedir. Veraset intikal vergi dairesine gidilmelidir ancak bu vergi dairesi, maktulün ölmeden önce son ikamet ettiği yerin veraset intikal vergi dairesidir.

Veraset İntikal Beyanı:

Söz konusu veraset intikal vergi dairesine bahsi geçen maktule ait olan bütün gayrimenkuller, menkuller ve diğer sınıflarda yer alan servet unsurları beyan edilmek zorundadır. Söz konusu beyanlar tek seferde gerçekleşeceği gibi intikal eden her bir mal varlığı için de ayrı ayrı bildirilebilir. Bu söz konusu beyannamede intikale konu olan bütün mal varlıkları haricinde maktul kişiye ait yasal varislere ait T.C kimlik numaraları ya da vergi numaraları, doğum tarihleri, varislerin açık adresleri yazılmalıdır ve her bir varis tarafından imzalanmalıdır.

Söz konusu veraset ve intikal beyannamelerinin bahsi geçen mükellefler tarafından imzalanması gerekiyor. Fakat reşit olmayan varislerin yerine ise anne ya da babaları imzalama hakkına sahiptirler. Anne ya da babası yok ise ve kısıtlıların yerine vasi kararına istinaden yasal vasisi imzalayabilir.

Söz konusu beyanname verildikten hemen sonra yani genellikle bir sonraki gün için randevu verilmektedir. Bir sonraki gün randevu saatinde gerekli yerde hazır bulunduğunuz takdirde görevli memur sizin için tahakkuk fişi düzenleyecektir. İlgili vergi dairesine ödemeyi yaptıktan sonra vergi dairesine ödemeyi yaptığınıza dair makbuzunuzu görevli memura vermelisiniz.

Bahsi geçen görevli memur eğer başka bir eksik falan yok ise, ilgili olan tapuya hitaben, veraset ilişiğinin kesildiğine, intikaline ya da devrine ilişkin her hangi bir engel bulunmadığına dair imzalı ve kaşeli yazı hazırlayıp size verecektir.

Bundan sonra ise tapudan intikali gerçekleştirmek kaldı. Ancak iştirak halinde intikal işlemi yapılacak ise, söz konusu mirasçılardan herhangi birinin ya da bu iş için özel yetki barındıran vekaletnameye sahip olan vekilin, bu elindeki belgelerle müracaat etmesi gerekir. Fakat müşterek mülkiyete geçilme durumu söz konusu ise bütün mirasçıların birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Bahsi mevzuu olan intikal işlemi iştirak halinde gerçekleşir ise iştirak halinde malikler, paylarını sadece bahsi geçen hissedarlardan birine satabilirler. Diğer bir nokta olan müşterek mülkiyette ise malikler istediği kişiye satıp devredebilir.

Eğer intikal iştirak halinde mülkiyet halinde yapılmış ise ve iştirak halinde söz konusu maliklerden herhangi birisi sonradan söz konusu mülkün satışına yanaşmaz ise, diğer maliklerin iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası ya da ortaklığın giderilmesi davası açmaları gerekmektedir. Bu bahsi geçen davalar da uygulama yönünden bir hayli uzun sürmektedir.

Miras İntikali Nedir?

Miras İntikali Nedir?

Mirasın intikalı nedir, nasıl yapılır?

Mirasın intikalı nedir, nasıl yapılır?

Miras intikali için gerekli belgeler

Miras intikali için gerekli belgeler

Miras İntikali Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Miras İntikali Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

miras intikali nedir, miras intikali nedir haberi, haberleri ...

miras intikali nedir, miras intikali nedir haberi, haberleri ...

Miras intikali için vekaletname örneği Haberleri

Miras intikali için vekaletname örneği Haberleri

Miras intikali için gereken belgeler nelerdir?

Miras intikali için gereken belgeler nelerdir?

Miras İntikali Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !