Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır


Bir ev kiralanmak istendiği zaman ev sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi imzalanır. Bu kira sözleşmesi de aylık olarak kira bedelinin ödenmesini zorunlu tutar. Eğer bu kira bedeli ödenmez ise ev sahibi ihtarname gönderir ve bu ihtarname de dikkate alınmaz ise icra takibi başlatmak yolu ile tahliye davası açarak kiracıyı evden tahliye ettirebilir…

Ülkemizdeki kiralama durumlarında belirli prosedürler uygulanmaktadır. Bunlardan biri de kira sürecinin başında kira sözleşmesi imzalanmasıdır. Bu kira sözleşmesi mal sahibi ile kiracı arasında düzenlenir ve imzalanır. Kira sözleşmeleri her iki taraf için de karşılıklı olarak bazı hak ve yükümlülükler doğurur. Bahsi geçmekte olan kira sözleşmesinin düzenlenmesi noktasında bir kural bulunmamaktadır dışarda taraflar arasında düzenlenip imzalanabilir ancak en sağlıklı ve garanti yol tarafların bir notere giderek noter huzurunda düzenlenen kira sözleşmesini imzalamaları daha iyi bir sonuç verecektir.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır

Bu bahsettiğimiz kira sözleşmesinin içerisinde bir takım hususlar maddeler halinde yer almaktadır. Bu maddelerin bazıları genel hükümlüdür ve her sözleşmede bulunur. Bazıları ise özel maddelerdir kiracı ve mal sahibi tarafından eklenebilir. Kira sözleşmesinin beraberinde getirdiği yükümlülüklerden biri de düzenli bir şekilde kira bedelini ödemektir. Kira sözleşmesinin içerisinde kira bedelinin hani dönemlerde alınacağı net bir şekilde belirtilmektedir. Genellikle ülkemizde aylık olarak kira bedelleri ödenmektedir. Ancak bu kira bedelini eksik ödeyen ya da zamanında ödemeyen kiracıların tahliye edilmesi mümkündür.

Mülkiyette ikamet eden kiracının her ay düzenli bir şekilde ödemesi gereken kira bedelini zamanında ödememesi ya da eksik olarak ödemesi gibi durumlarda mal sahibinin kira sürecinin başında imzalanan kira sözleşmesini feshederek kiracıyı evden tahliye etme hakkı bulunmaktadır. Tahliye için mal sahibi ihtarname göndermelidir. Bu ihtarnamede tanınan süre içerisinde de ödeme yapılmaz ise tahliye davası açılabilir.

Diğer yandan ise kiracı için icra takibi yoluna başvurabilirsiniz. İcra takibi başlatılması halinde kiracının evden tahliye edilmesini sağlayabilmen için kiracı tarafına ‘örnek no 13’ adı ile bilinen bir ödeme emrinin gönderilmesi gerekmektedir. Bu ödeme emri ile birikmiş olan kira borçlarının ödenmesi için 30 gün süre tanınır. 7 gün içerisinde bu emre itiraz edilmezde icra takibi kesinlik kazanır ve 30 günlük süre içerisinde tüm kira borcunun ödenmesi gerekir. Eğer bu borç ödenmezse tahliye davası açılır ve kiracının evden çıkarılması yüksek ihtimalle gerçekleşir.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !