Kiracı Hakları Nelerdir?


Ülkemizde bulunan milyonlarca kiracıdan pek çoğu, ev sahibi ve ev üzerinde bulunan hak ve yükümlülüklerini bilmemektedirler. Bu hususta kiracı hakları ve yükümlülüklerini sizler için araştırdık.

Ülkemizde bulunan milyonlarca kiracıdan pek çoğu, ev sahibi ve ev üzerinde bulunan hak ve yükümlülüklerini bilmemektedirler. Bu hususta kiracı hakları ve yükümlülüklerini sizler için araştırdık.

Kiracı Evden Hangi Şekilde Çıkartılabilir?

Bu bahsettiğimiz tahliye durumu yani kiracının mülkiyetten çıkarılması üç şekilde gerçekleşmektedir.

Bu duruma karşın kiraya veren mülk sahibi ödemesi zorunlu olan kira bedelini zamanında ödemeyen kiracıya son bir ihtarname göndererek bu ihtarname kapsamında kira ödemesi için son 30 günlük süreyi bildirecek ve diğer yandan da söz konusu ödemenin yapılmaması durumunda sürenin sonunda sözleşmenin feshedileceğini bildirmiş olur. Bu hususların yanı sıra ayrı olarak söz konusu kira bedeli de bu ihtarnamede belirtilir.

İhtarname dahilinde belirtilen sürenin son gününe kadar kiracı ödemekle yükümlü olduğu kira borcunu ödemesi halinde ortada herhangi bir sorun kalmaz. Bu gibi durumlar karşısında mülk sahibi ihtarnamede ekstra olarak bir fazla kira talebinde bulunması halinde ilgili kiracı bu duruma itiraz edemez ve b talebi 30 günlük süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. Aksi bir durum halinde söz konusu kira kontratı geçerliliğini yitirir ve kiracının evi boşaltması gerekir.

Kiracı Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracı hakları nedir sorusunun en temel unsuru olan tahliye nedenleri temel olarak iki sebebe bağlıdır. Bunlar;

Bu gibi sebeplerin dışında il dışından yakınım gelecek gibi bahane türü sebeplerden ötürü tahliye taleplerine itimat etmeyiniz.

Kiracının Apartman Yönetimindeki Hakları Nedir?

Kiracı hakları nedir sorusuna cevap veripte bu konuya değinmezsek konu eksik kalmış olur. Söz konusu kiracıların yönetim konusunda pek bir söz hakkı bulunmamaktadır. Mevcut hakları ise, yalnız dilek hakkı ve temenni ile sınırlıdır. Bunun yanı sıra kiracılar apartmanın yönetimine seçilme hakları yoktur. Fakat ev sahibinin kendi tarafına vereceği vekalet ile kiracı yönetim konusunda söz söyleme hakkına sahip olabiliyor.

Kira sürecinin başlaması için gerekli olan kira sözleşmesi, kısıtlı ya da sınırsız süre kapsamında yapılabilir. Taraflar arasında karara bağlanan sürenin geçmesi halinde herhangi bir bildirime gerek duyulmadan sona erecek kira sözleşmesi kısıtlı süreli bir sözleşmedir, öbür türlü kira sözleşmeleri sınırlı olmayan bir süre için imzalanmış sözleşme olarak varsayılır.

Ev Sahibinin Yükümlülükleri Nedir?

Mülkünü kiraya veren ev sahibi, kiracı ile birlikte karar verilen tarihte sözleşme kapsamında belirlenen kullanım amacına aykırı olmayan bir durumda teslim etmek ve sözleşmenin devam ettiği süreç boyunda bu durumuna mutabık kalmasını sağlamak durumundadır. Bu madde hem konut hem de işyeri için aynı geçerliliğe sahiptir.

Kiralanmış olan mülkiyetle ilgili olan zorunlu deprem sigortası emlak vergisi ve benzeri zorunluluklara, aksi bir durum kararı alınmamış ise ya da kanun kapsamında aksi belirtilmemiş ise kiraya veren mülk sahibi bu gibi ödemeleri gerçekleştirmek zorundadır.

Kiralanan mülkiyetin kira sürecine başladıktan sonra ayıplı duruma gelmesi halinde kiracı, mülk sahibinden bu ayıpların giderilmesini ya da kira miktarından söz konusu olan ayıpla orantılı bir indirim yapmasını ya da ilgili zararın giderilmesini isteme hakkına sahiptir. Söz konusu ayıp durumunun ciddi boyutlarda olması halinde kiracı sözleşmeyi fesih edebilir.

Mülkiyette ikamet eden kiracı, kiralamış olduğu mülkün kullanım halini etkileyen ayıpların bulunması durumunda, söz konusu ayıbın mülk sahibi tarafından öğrenilmesinde, söz konusu ayıbın düzeltilmesine kadar olan süreç için o dönemki kira bedelinden ilgili ayıp ile orantılı bir şekilde indirim yapılmasını talep etme hakkına sahiptir.

Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra herhangi bir sebep ile mülkün satılması ya da el değiştirmesi durumunda yeni ev sahibi kira sözleşmesine muhatap olur. Kiracı herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmaz.

Kiracı hakları kapsamında kiracı ilk olarak aylık ya da dönemlik olarak ödemekle yükümlü olduğu kira bedelini ilgili dönemlerin sonuna kadar ödemek zorundadır. İlgili kiracı sözleşmede aksi bir madde yer almadığı sürece, kira bedelini ve gerektirdiği durumlarda yan giderleri her ayın sonunda ya da ödeme döneminin sonunda mülk sahibine ödemek zorundadır.

Söz konusu olan kiracı, kiralamış olduğu mülkiyeti sözleşme kapsamında uygun olarak ve özenle kullanmak zorundadır. Bunun yanı sıra kiralanmış olan mülkün bulunduğu bölgedeki kişiler ile ve komşular ile gerekli olan saygı çerçevesinde ilişkiler sürdürmekle yükümlüdür. Bu hususun aksi bir durumun yaşanması ve şikayetlerin mülk sahibine ulaşması halinde mülk sahibi en az 30 günlük bir süre tanıyarak bu hususun düzeltilmesi talebinin yer aldığı ihtarname gönderir ve bu ihtarnamede yer alan hususların olması gereken duruma dönmemesi halinde sözleşmenin feshedilmesi durumu gündeme gelebilir.

İlgili kiracı, ikamet ettiği mülkiyette olan olağan temizlik apartman aidatı ve bakım giderlerini ödemek ile mükelleftir. Bu hususun yanı sıra bakım, satış ya da bir sonraki kiralama için gelen bireyleri zorunlu tutulduğu ölçüde, ev sahibi ve üçüncül şahısları ilgili mülkiyetin gezilip görülmesine izin vermek zorundadır.

Bu husus için mülk sahibi ilgili mülkün gezilip görüleceğine dair bir süre önceden kiraya verilen şahsa bildirmesi ve bu durum karşısında ilgili mevcut kiracının yararlarını korumak gibi yükümlülükler altındadır. Aksi bir durumun olması çat kapı gelinmesi durumunda kiracı bu duruma izin vermeyebilir.

Kiracı Hakları Nelerdir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !