Kira Sözleşmesi Geçerlilik Şartları


Kiralama sürecine dair önemli bir nokta olan kira sözleşmesinin ne koşullarda düzenlendiğini ve kira sözleşmesinin geçerlilik şartlarını haberimizde ayrıntılı olarak verdik. Kira sözleşmesi düzenlemenin yolları ve hangi yolla kira sözleşmesi düzenlenirse hukuki yönden en garanti sonuca ulaşılır gibi noktaları haberimizde açıkladık.

Pek çok kişinin de bildiği gibi, kira sözleşmeleri taşınmaz türü mülklerin kiralama işleminin başında imzalanan bir belge cinsidir. Söz konusu olan kira sözleşmesi, sahibi olduğu mülkiyeti kiraya veren mülk sahibinin, ilgili mülkün kullanım hakkını ve söz konusu olan kullanım hakkı ile birlikte ilgili konuttan fayda sağlama hakkını kiracıya vermeyi taahhüt etmiş olur. Bunun yanı sıra ilgili kiracı da, bu hakların karşılığında mülk sahibine aylık olarak düzenli bir şekilde kira bedelini ödemeyi taahhüt etmiş olur.

Kira Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Söz konusu olan kira sözleşmesi kapsamında bir kısım husus ve ilgili mülkün kullanımına dair hükümler yer almaktadır. İlgili mülkün kiralama süresi, mülke dair kira bedeli, sözü edilen kira bedelinin ödenmesi gereken tarih, geçen yıllar boyunca ilgili kira bedeline uygulanacak zam oranı ve kiralama durumuna konu olan mülkün içerisinde yer alan demirbaş adı verilen sabit eşyalara dair ayrıntılar söz konusu kira sözleşmesinin içerisinde yer almaktadır.

Söz konusu olan kira sözleşmesi belirli süreli ya da süresiz olarak iki farklı şekilde hazırlanabilir. İlgili kiracı ile mülkiyetin sahibi arasında uzlaşılan kira süresinin geçmesi durumunda ihtarname göndermeye gerek kalmadan geçerlilik durumu sona erecek olan kira sözleşmesine belirli süreli kira sözleşmesi denmektedir.

Bir diğer yandan ise süresiz olarak tabir ettiğimiz şekilde yani kira sözleşmesi içerisinde kiracının tahliyesine dair bir tarih yer almıyorsa söz konusu kira sözleşmesine dair bir sınırlama bulunmamaktadır.

Kira Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Kira akdi olarak ta bilinen kira sözleşmesi iki farklı şekilde düzenlenebilir. İlk olarak yazılı olarak düzenlenir ve en garanti yol budur. Diğer yol ise mal sahibi ile kiracı arasında sözlü bir şekilde olan sözleşmedir ve bu yöntem kesinlikle tavsiye edilmez.

Kâğıt üzerinde imzalanan kira sözleşmesi de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. İlk yöntem noter eşliğinde düzenlenerek imzalanan kira sözleşmesidir ve en garanti yöntem budur. Diğer bir yöntem ise kiracı ile mal sahibi arasında hazırlanıp imzalanan kira sözleşmesidir. Aslında her ikisinin de geçerliliği vardır ancak noter eşliğinde imzalanan kira sözleşmesi en garanti olanıdır. Sonradan herhangi bir değişiklik yapamaz ve yasal yönden hiçbir sorun çıkmasına mahal vermez.

Kira Sözleşmesi Geçerlilik Şartları hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !