Kira Kontratı (Sözleşmesi) Örneği


Mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira kontratında anlaşılan kira süresinden az yahut fazla olarak söz konusu konutun kullanılması mümkün değildir. Fakat kira kontratının bitiminden 1 ay öncesinde konut sahibi evi boşaltmanız yönünde ihtarname göndermediği taktirde sözleşme yenileniyor ve süresiz kontrata dönüşüyor.

Kira Kontratı Nedir?

Kira sözleşmesi edinim konusuna göre iki ayrı şekilde incelenir. Ki sözleşmesi mülkiyeti nakil borcu meydana getiren sözleşmelerden farklıdır. Kira sözleşmesi ile söz konusu mülkiyet hakkının barındırdığı kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerinin kullanma ve yararlanmanın kira süresince bir başkasına devredilmesi anlamını taşır. Satış sözleşmesinden farklıdır. Söz konusu kira sözleşmesinin satış sözleşmesinden farkı ise mülkiyetin nakledilmemesidir ve mülkiyetin devredende kalması şartı ile sadece kullanma ve mülkiyetten istifade etme haklarını tanır.

 

Kira Kontratı Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler ?

 

Söz konusu mesken ya da evin kiralanması işleminde mal sahibi ve kiracı arasında imzalanan sözleşme niteliğinde ki resmi belgeye kira kontratı denir. İki taraf arasında imzalanan kira kontrat ile taraflar kira süresi boyunca bir takım hak ve sorumluluk sahibi oluyor. Bu kontrat noter eşliğinde imzalanabileceği gibi istendiği taktirde kendi aralarında da imzalanabiliyor.

Herhangi bir taşınmazın yani konutun kiralanmasında taraflar arasında genel anlamda yıllık olarak imzalanan kira kontratları, kontratın süresinin sona ermesi ile feshedilmiş olmuyor, kira kontratı aynı şartlar kapsamında 1 senelik bir süreç daha eklenmiş oluyor.

Ev sahibi kira kontratı hazırlarken görevli ve yetkili mahkemeyi, artış oranını ve hangi hususların kira kontratının maddelerine aykırı olarak kabul edileceğini ve fesih durumunu doğurabilecek sebepleri açıkça maddeler halinde belirtmesi gerekmektedir.

 

kira sözleşmesi kontratı örneği

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

 

Dairesi

(taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılır)

Mahallesi

(tapu senedi üzerinde bulunan mahalle kısmı aynen yazılır)

Cadde/Sokak

(cadde ve sokak doğru bir şekilde yazılacak)

Numarası

(apartmanın kapı numarası ve daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman Dairesi

Kiralayan

(kiraya veren mülk sahibinin tam adı ve soyadı yer alır)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(mülk sahibinin TC kimlik numarası yazılır)

Kiralayanın Adresi

(mülk sahibinin açık adresi)

Kiracı

(kiralayan kişinin tam adı ve soyadı)

Kiracının T.C. Kimlik No

(kiracının TC kimlik numarası yer alır)

Kiracının Adresi

(kiralayan şahsın açık adresi)

Akdin Başlangıç Tarihi

(kira sözleşmesinin başladığı tarih)

Akdin Süresi

(imzalanacak sözleşmenin geçerlilik süresi)

Yıllık Kira Bedeli

(kira bedelinin yıllık bazda toplamı yazılır)

Aylık Kira Bedeli

(aylık kira bedeli yazılır)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

(elden ya da banka hesabına yatırmak sureti ile)

Kiralananın Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam ve kullanıma elverişli

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

Kira sözleşmesinin genel hatları bu şekilde sıralanırken birde kira sözleşmesinde uyulması gereken kati kurallar yer almaktadır. Bu kuralların çiğnenmesi gibi bir durumda mülk sahibi kira kontratını feshedebilir.

 

Kira Sözleşmesinin Maddeleri:

 

Genel bir açı ile kira sözleşmesinin maddelerini inceleyelim. İlk olarak mülkü kiralayan kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanmak mesuliyetindedir. Kiracı, kiralanan taşınmazda ve çevredeki mülklerde oturanlara karşı iyi niyet kuralları içerisinde davranım rahatsızlık vermemekle mesuldür.

Söz konusu kiracı, kiraladığı mülkiyeti kısmen ya da tamamen olarak üçüncü bir şahsa kiraya veremez ve alt kiraya veremez, devir ve temlik konusu söz konusu olamaz. Yine kiracı, mülkü kiralayan taşınmazın yazılı izni olmadan kiraladığı mülkiyet üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz aksi halde meydana gelecek zararı tarafınca karşılanmak zorundadır.

Herhangi bir üçüncü kişinin taşınmaz üzerinde hak iddia etmesi durumunda kiracı bu durumu derhal mülk sahibine iletmelidir. Mülkiyette ikamet eden kiracı taşınmazda yapılması zaruri olan onarımların oluşması halinde vakit kaybetmeden mülk sahibine bildirmesi gerekir aksi halde oluşacak zararları kendi cebinden karşılamak durumunda kalır.

Kiracı diğer apartman sakinlerinin ya da apartman yöneticisinin tebliğ ettiği hususları mülk sahibine iletmek zorundadır. Kiralanan taşınmazın hakkında doğan vergileri kiralayan kişiye, kullanım durumundan dolayı oluşan vergi resim ve harçlar kiracıya aittir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda yerel örf ve adetler uygulanır.

Kiracı, kiraladığı mülkte ki onarım gibi durumlara katlanmak ve kiraladığı mülkte ki olağan kullanımlardan ötürü yapılması gereken onarımlar ve bakımları yapmak yahut yaptırmak ve bu konuda ki giderleri karşılamakla yükümlüdür.

Söz konusu kiracı kira sözleşmesi yaptıkları zaman sözleşmenin sonunda, mülkü teslim aldığı şekilde mülk sahibine teslim etmek zorundadır. Aksi bir durum söz konusu olduğunda örneğin teslim edilen demirbaşlar da teslim alındığı şekilde mülk sahibine teslim edilmemesi zarar görmesi gibi durumlarda, oluşan hasarların bedelinin kiralayan şahsa ödenmesi yahut eski haline döndürülmesi zorunludur.

Kiralanan mülkün iyi ve tekrar kullanıma elverişli halde teslim edildiği asıldır. Bunun aksi bir durum kiracı tarafından ispat edilmek zorundadır. Kiralanan mülkün normal kullanımlardan ötürü ortaya çıkacak yıpranma ve eskime durumlarından kiracının herhangi bir mesuliyeti yoktur.

Mülkte ikamet eden kiracı kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda ya da mülkün satılığa çıkarılması gibi durumlarda evi görmeye gelen alıcıların evi gezmelerine müsaade etmek zorundadır. Bir başka husus ise kiracı, kendisi ya da beraber oturanların sağlığı için ciddi tehlike arz etmeyen kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz sözleşmeyi bozamaz ve kira indirimi gibi bir talepte bulunamaz.

Mülkü kullanan kiracı, mülk üzerine yaptığı yahut yaptırdığı faydalı ve lüks şeyler için mülk sahibinden herhangi bir bedel talep edemez ve sözleşme bitiminde bunları mülk sahibine teslim etmek zorundadır. Kiracı, mülk sahibinden yazılı bir izin alarak ve giderleri kendisine ait olmak kaydıyla, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donatılar almak konusunda serbesttir.

Bu yukarıda bahsini ettiğimiz sözleşmenin kati hususlarının dışına çıkılması durumunda mülk sahibi kira sözleşmesini feshedebilir.

 

Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden Önce Konuttan Çıkmak:

 

Mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira kontratında anlaşılan kira süresinden az yahut fazla olarak söz konusu konutun kullanılması mümkün değildir. Fakat kira kontratının bitiminden 1 ay öncesinde konut sahibi evi boşaltmanız yönünde ihtarname göndermediği taktirde sözleşme yenileniyor ve süresiz kontrata dönüşüyor.

Kira kanunu kapsamı içinde, kontratın bitim tarihinden önce evden ayrılmak söz konusu değildir. Ancak konut sahibi ile kontrat bitiminden önce evi terk etmek konusunda uzlaşma sağlayabilirseniz evi boşaltabilirsiniz. Bu durum dahilinde kira sözleşmesinin süresinin dolmasını beklemenize gerek yoktur.

Aksi bir durumda konut sahibi kontratın erken bitmesini istemiyorsa ve konutun kullanılmasında bir güçlük ve herhangi bir başka engel olmadığı durumda kiracı kontrat tarihi son bulmadan evden çıkamaz.

 

KİRA KONTRATI (SÖZLEŞMESİ) ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (DOC)  

Kira Kontratı Örneği ile ilgili görsel sonucu

Kira Kontratı Örneği ile ilgili görsel sonucu

 

Kira Kontratı Örneği ile ilgili görsel sonucu

 

Bugün sizlere kira kontratı örneği hakkında merak ettiklerinizi, kira kontratının nasıl doldurulması gerektiğini ve kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeniz gerektiğini örnekler ile anlatmaya çalıştık. Ayrıca kira kontratı doldurmanın öneminden dilimiz yettiğince bahsetmeye çalıştık. Kira kontratı örneği hakkında merak ettiğiniz farklı bir konu var ise bize alttaki formu kullanarak yorum olarak gönderebilirsiniz. Kira kontratı örneği başlıklı yazı emlakajanda.com ekibi tarafından yazılmış olup kaynak dahi gösterilse kopyalanması yasaktır.

Kira Kontratı Örneği

Kira Kontratı Örneği

Kira Kontratı (Sözleşmesi) Örneği hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !