Kat Mülkiyeti Nedir?


Aklınızda soru işareti olarak yer alan kat mülkiyeti nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Kısa ve öz hali ile söylenmesi gerekir ise kat mülkiyeti söz konusu binalarda yer alan bağımsız bölümler üzerinde sahip olunan mülkiyet hakkıdır diyebiliriz.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Aklınızda soru işareti olarak yer alan kat mülkiyeti nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapının, kat, daire, iş bürosu, ofis, dükkan, mağaza, depo, mahzen gibi pek çok ayrı ayrı ve bütün alanı ile kullanıma elverişli bölümleri üzerinde kurulan ve arsa payı ve ana mülkiyetteki ortak alanlar ile bağlantılı olan özel bir mülkiyet kullanım hakkıdır. Söz konusu olan kat mülkiyeti, günümüz koşullarında pek çok ülke tarafından kabul görmüş durumdadır. Fakat bir kısım ülke kanunlarının bu söz konusu durumu düzenleyiş şekilleri biraz farklılıklar içermektedir.

Geçmişten günümüze kadar her devirde bütün insanların temel ve ortak ihtiyaçları barınacak bir ev olmuştur. Bu bahsedilen ihtiyacın karşılanmasında gerek bireyler, gerekse de devletler bir kısım uğraş ve çaba içerisinde bulunmak zorundadırlar. Bu bahsettiğimiz hususta ülkemizde özellikle büyük şehirlerde sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak nüfus artışı söz konusu olmuş ve barınma yani ev ihtiyacı bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu sözünü ettiğimiz mesken ihtiyacı, kat mülkiyetini bir problem olarak karşımıza çıkarmıştır. Sonuç olarak kat mülkiyeti için de bir takım çözümler aranmıştır.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyetinin Tarihsel Evrimi:

Geçmiş dönemlerde Germen ve İslam Hukukunda kat mülkiyeti olarak bahsettiğimiz hukuki yönlü çözüm yolu çok eski dönemlerde bulunmuş ve kabul görmüştür. Fakat Türk Medeni Kanunu bir bina içerisinde birden fazla kişiye ait ayrı ayrı olarak sahip olunması mümkün kılınan özel mülkiyetleri hukuken tanımamaktaydı. Ancak bu yönde ki ihtiyaç durumunun sıkıştırmaları ile Medeni Kanununun 753. Maddesine dayanılarak, söz konusu binanın bir bağımsız bölümüne irtifak hakkı kurulması yönünde bir çözüm şekli türetilmiştir.

Ancak bu durum çeşitli suiistimallere yol açtığından ötürü pek bir yeterlilik durumu teşkil etmiyordu. Bu nedenden ötürü gerekli bir takım araştırmalar yapılarak 23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hazırlanmış bulundu. Bu kanunun kapsamına göre ülkemizde de bir binada birden fazla bağımsız bölüm yapılması hukuk tarafı ile mümkün kılınmış oldu. Bu kanunun arasında 1983 yılı içerisinde kanun bir kısım değişikliklere uğramış ve bir kısım maddeler eklenmiştir.

Kat Mülkiyeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

Söz konusu kat mülkiyeti kanununa bakacak olursak bize gerekli olan bütün açıklamaları en ince ayrıntısına kadar açıklamış bulunuyor. İnşa süreci tamamlanan bir binanın kat, daire, iş bürosu, ofis, dükkan, mağaza, mahzen ve depo gibi bazı bölümlerinde ayrı ayrı ve söz konusu alanın tamamının kullanıma elverişli olan bağımsız bölümleri üzerinde, söz konusu taşınmazın sahibi olan kişi ya da ortak malikleri tarafından, belirleyici ve kısıtlayıcı nitelikte olan kat mülkiyeti kanunu hükümlerine uygun bir suretle bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Kat mülkiyeti durumu içerisinde yer alan taşınmaz mülkün bütününe ana gayrimenkul, yalnız esas yapı kısmına ise ana yapı, bu söz konusu olan ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve bütün alanları kullanıma elverişli olan bölümlerine ise bağımsız bölüm, bu sözü edilen bağımsız bölümün dışında kalan doğrudan doğruya o bölüm için tahsis edilmiş olan alanlara ise eklenti (kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi yerler), bağımsız kısım ve bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, bu açıkladığımız kat mülkiyeti hakkına sahip olan şahıslara ise kat maliki denir.

Söz konusu ana mülkiyetin bağımsız bölümlerinin dışında kalıp korunma, ortak kullanım, ortak fayda elde etme hususunda bulunan yerlere ise ortak yerler adı verilir. Bahsi mevzuu olan kat sahiplerinin ortak malik olarak hissedar oldukları bu alanlar üzerinden yarar görme hakkına kullanma hakkı denir. Herhangi bir arsa üzerinde ilerleyen zamanlarda kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak ya da yapımına devam edilmekte olan bir yapılaşmanın bağımsız bölümleri için söz konusu arsanın sahibinin ya da ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkına kat irtifakı, bu söz konusu hakka sahip olan kişilerin her birine ise kat irtifakı hakkı sahibi denmektedir.

Bahsi geçen arsanın bağımsız bölümleri için tahsis edilmiş ortak mülkiyet paylarının bulunduğu alana arsa payı, söz konusu kat mülkiyetinin ya da kat irtifakının bağlı bulunduğu kanunlara dayalı bir şekilde kurulmasına ait edinilmiş olan resmi belgeye ise sözleşme denmektedir.

Yani bu uzun tanımların kısa ve öz hali ile söylenmesi gerekir ise kat mülkiyeti söz konusu binalarda yer alan bağımsız bölümler üzerinde sahip olunan mülkiyet hakkıdır diyebiliriz. Peki kat mülkiyeti nasıl kurulur sorusunun cevabına gelecek olursak şu şekilde açıklayalım. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi ve sağlanabilmesi için söz konusu binanın inşa sürecinin sona ermiş olması ve iskan belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Bahsettiğimiz şekilde inşa süreci sona ermiş ve iskan belgesi temin edilmiş bir binanın kat mülkiyetinin kurulması için, ilgili taşınmaz mülk eğer bir kişinin sahipliğinde ise o kişinin ya da birden fazla şahsın müşterek kullanımı altında ise bütün maliklerin imzasının bulunduğu dilekçe ile tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti ile Kat İrtifakı Arasındaki Fark Ne?

Diğer başlıkta bahsettiğimiz kat irtifakı ise kat mülkiyeti kanununa göre bir irtifak çeşidi olmaktadır ve kat mülkiyeti kanunundaki bir takım hükümlere uyularak müşterek olan hisselerine inşa etme ve kat mülkiyeti tesisi borcu anlamına gelmektedir aralarındaki temel tanım farkı budur.

Kat Mülkiyeti İçin Gerekli Belgeler Neler?

Söz konusu ana gayrimenkulde, yapı ya da yapıların dış cepheler ve iç kısmı bağımsız bölüm eklenti ve ortak kullanım alanlarının ölçüleri ve bağımsız kısımların konum ve metrekare büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi bir takım alanların ve bunların birden başlayacak şekilde sıra ile devam eden numarası ve de bağımsız kısımların yapı inşaat alanı da açık bir şekilde gösterilmek kaydıyla, proje mükellefi mimar tarafından hazırlanan ve ana mülkün maliki olan ya da ortak malikleri tarafından imzalanan ve son olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafınca onaylanan mimari proje ile beraber yapı kullanma izni (iskan) belgesi gerekmektedir.

Bu bağlamda söz konusu bağımsız kısımların kullanım şekline, birden fazla yapının oluşumu halinde bu bahsi geçen yapıların özelliğine göre 28’inci maddede yer alan esaslar içerisinde hazırlanmış, kat mülkiyeti oluşturan malik ya da ortak payda malikler tarafınca imzalanmış olan bir yönetim planının bulunması da gerekmektedir.

Bir diğer hususta ise tapu memuru kendisine teslim edilen belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin ya da bu bağlamda istemde bulunanların yetkili oldukları konusunda emin olduktan sonra kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmasına ilişkin resmi sözleşmeyi düzenler. Bu szö edilen sözleşme diğer yandan tescil istemi sayılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Harcı Ne Kadar?

Bu bahsedilen harç parası binalarda 2 ile 10 bağımsız bölüme kadar: 267,50 TL

Binalarda 11 ile 20 bağımsız bölüme kadar: 321,00 TL

Yine binalarda 21 den fazla bağımsız bölüm yer alanlar için: 347,50 TL

Son olarak 1 bağımsız bölüm yer alan 2 ila 3 katlı binalarda ise: 713,00 TL şeklinde harç planlaması yapılmaktadır.

Bahsi geçen harç ödeme işlemi gerçekleştikten sonra ödendiğine dair dekont alınması durumunda kat mülkiyeti projelerinin onay görerek bir nüshasının resmi yazı ile beraber tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi söz konusudur. Bu işlemlerin sonunda ise tapu dairesinden mülkiyet tapusunun alınması ile bu süreç son buluyor.

Kat Mülkiyeti Dilekçe Örneği İçin Tıklayın

Kat Mülkiyeti Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !