Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark


Basit bir dil ile anlatmak gerekir ise, kat mülkiyeti bahsi geçmekte olan mülk sahibinin bir taşınmazın bağımsız bölümleri üzerinde bulunan mülkiyet hakkı şeklinde kısaca özetlemiş olalım.

Kat İrtifakı Nedir?

Bahsi mevzuu olan kat irtifakı inşaat yapılacak ya da yapılma aşamasında olan arsa üzerinde sizin almak istediğiniz ya da düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu anlamını taşımaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse kat irtifakı tapusu söz konusu inşaat henüz başlamamış ya da inşaat süreci devam eden ev için, müteahhit ile evi satın almak isteyen şahıs arasında yapılan bir karşılıklı temin anlaşması niteliği taşımaktadır ve tapu müdürlüğü tarafından temin edilir. Her iki tarafında bu belge ile birlikte birbirleri üzerinde bir takım yükümlülükleri vardır.

Bu söz konusu olan belge ile binayı inşa eden binanın özellikleri metrekaresi modeli gibi unsurlar hakkında taahhüt verir iken evi satın alan şahısta gelecek zaman dilimi içerisinde yükümlü olduğu ödemeleri gerçekleştireceği yönünden söz vermiş sayılır. Söz konusu olan arsa payı devredildiği taktirde kendiliğinden devredilmiş olur. Bahsi geçen kat irtifakı konusu bir arsanın maliki ya da paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark

Söz konusu arsa payı kat irtifakı durumundan ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yolu ile de kimsede geçemez ve başka bir hak ile kısıtlanamaz. Sözü geçen arsa payı devredildiği taktirde o duruma bağlı olarak kat irtifakı hakkı da kendiliğinden devredilmiş olur.

Resmi senet yolu ile ve tabu sicili yolu ile meydana gelir. Bu bahsi geçmekte olan resmi senet tapu sicil müdürlüğü tarafınca düzenlenir ve de kat irtifakı konusunda yer alan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmez bunun yerine ise istem belgesi düzenlenir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Bahsi mevzuu olan kat mülkiyeti, yasal çerçeveler içinde yani kat mülkiyeti kanunu bazında ki tanımı ile, inşa süreci bitmiş bir taşınmazın, daire, ofis, mağaza, dükkan, kat, depo ve mahzen gibi bölümlerinden başlı başına ve de ayrı ayrı kullanımına elverişli olanların, bahsi geçen taşınmazın sahibi ya da ortakları tarafından kat mülkiyeti kanunu maddeleri çerçevesi içerisinde bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı sağlayabilmelerine izin verir.

Bu maddeyi basit bir dil ile anlatmak gerekir ise, kat mülkiyeti bahsi geçmekte olan mülk sahibinin bir taşınmazın bağımsız bölümleri üzerinde bulunan mülkiyet hakkı şeklinde kısaca özetlemiş olalım.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

Ayrıntılı olarak incelediğimiz her iki duruma göre, kat irtifaı inşaatı tamamlanmamış bir yapı üzerinde sahip olunan bir mülkiyet hakkı iken, kat mülkiyeti ise inşa süreci tamamlanmış ve söz konusu yapı için iskan belgesi alınmış yapılarda kurulan mülkiyet hakkı şeklinde açıklayabiliriz.

Kat Mülkiyeti Yoksa Ne Olur?

Söz konusu kat mülkiyeti inşa süreci sonra ermiş olan yapılar ve binalarda bulunan bağımsız bölümler için kat mülkiyeti veriliyor. Söz konusu kat mülkiyeti kurmak için gerekli olan bir takım evraklar ile birlikte tapuya müracaat ediliyor.

Söz konusu başvuru, ana taşınmazın kat mülkiyetine dönüşmesi hususunda söz konusu gayrimenkulün maliki ya da bütün paydaşları tarafından gerçekleştiriliyor. Peki bu bahsi edilen kat mülkiyeti alınmazsa ne gibi şeyler olacağı hakkında bilginiz var mı? İşte merak ettiğiniz konunun cevabı;

Bahsi mevzuu olan bir arsa üzerinde inşa edilen yapıların inşasının bitiminde tapu üzerinde mesken ya da işyeri olarak gözükmesi için kat mülkiyetinin alınmış olması gerekmektedir. Fakat bu söz ettiğimiz kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yapmak kanunen her hangi bir zorunluluk altında değil. Bildiğiniz üzere kat mülkiyetine geçiş olmayanlar, 2009 yılının sonunda yapılan bir düzenlemeden önce belli bir miktarda para cezası ile karşılaşıyorlardı.

Fakat 07 temmuz 2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 5912 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile kat mülkiyeti kanununun bir takım maddelerinde değişiklik olmuştur. Bu sonuca göre kat mülkiyeti kanununun 14/4 maddesi yürürlükten kalkmış oldu. Bu sayede 14/11/2007 tarihli 5711 sayılı kanun ile getirilmiş olan kat irtifakından kat mülkiyetine geçmeyenler için verilecek olan cezalar resmen kaldırılmış oldu.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir?

Söz konusu olan kat mülkiyeti tapusunu alabilmek için öncelikle inşaatın tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Bu belirtilen şekilde ki yapılar için kat mülkiyeti tapusu alınabilir ancak. Bu duruma karşın henüz yapımına devam eden ya da henüz yapımına başlanmamış olan bir yapının tamamlanmasının ardından geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki ya da arsanın ortak malikleri tarafınca bir takım kanun hükümleri çerçevesinde arsa tapusu kurulabiliyor.

Söz konusu olan arsa tapusundan kat mülkiyetli tapuya geçiş işlemi için tapu kütüğünde yapılan düzeltme işlemleri arasında yer almaktadır. Bahsi mevzuu olan arsa tapusundan (kat irtifakından) kat mülkiyetine geçiş yapılabilmesi için gerekli olan bir takım belge ile tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve kat mülkiyeti harçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Kat mülkiyeti almak için gerekli olan belgeler:

Ana gayrimenkulde yapı ya da yapıların dış cepheleri ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak alanların ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerini baz alarak hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları, kat daire, ofis gibi nevi ile birlikte bunların birden başlayıp sırayla ilerleyen numaraları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açık bir şekilde gösterilmek üzere, proje müellifi mimar tarafınca yapılan ve ana gayrimenkulün maliki ya da bütün paydaşları tarafından onaylanıp imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafınca onaylanan mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi.

Bağımsız bölümlerin kullanılış şekline, birden çok yapının varlığı halinde bu söz konusu yapıların özelliklerine göre 28’inci maddenin esaslarına göre hazırlanmış, kat mülkiyeti hakkı tanınmış malik ya da malikler tarafınca imzalanmış bir yönetim planı.

Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Geçiş Ücreti:

2 ila 10 bağımsız bölüm arası ücreti 325 Türk Lirası

11 ila 20 bağımsız bölüm arası ücreti 385 Türk Lirası

21’den fazla bulunan bağımsız bölümlü yerlerin ücreti 420 Türk Lirası

1 bağımsız bölüme sahip ve 2 ila 3 katlı binalarda ise ücret 855 Türk Lirası şeklinde ölçeklendirilmiştir.

Kat Mülkiyeti Dilekçesi:

………. BAŞKANLIĞINA
……… Beldesi, ………………………. Mahalle, …………………… Pafta, ………. Ada, ………. No.lu parsele almış olduğum …../ …../ 20….. tarih ve C: ….. S: ….. D: ….. No.lu yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat mülkiyeti projesinin onaylanmasını arz ederim.

Tarih : …../ …../ 20…..
Adı Soyadı : ……………………….
T.C. Numarası : ….……………………
İmza : ….……………………
ADRES :
……………………………………….…………….
…………………………………………………….
………………………………………….………….
Telefon No. : …………………………………….

EKLER :
1– Mimari proje (bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin bağımsız bölüm numaraları yazılmış olması gerekmektedir)
2– Yönetim planı
3– Bağısız bölüm listesi (her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, ofis gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisinin gösterilmesi)
4– Yapı cephelerini gösterir (13×18) cm ebadında fotoğraf
(Daha önceden kat irtifakı kurulmuş ise 1, 2, 3 ve 4’üncü maddelerdeki belgelerin yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur.)

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark hakkında yorumlar

1 YORUM
  1. sedat önce yazıldı

    evi aldığımız müttahit iskanları almamış. Şu an aldığım ev tapuda kat irtifakı yazıyor biz bunu kat mülkiyeti ne çevirmek istiyoruz fakat mütahit herkez iskanı kendi alacak diyor. Normalde iskanı yapıcı firmanın alması gerekmiyor mu? Birde kat irtifakından kat mülkiyetine geçebilmek için ne kadar para istiyorlar?

Bunlarda İlginizi Çekebilir !