İstimlak Nedir?


Söz konusu olan istimlak etmek ya da diğer adı ile kamulaştırmak, devlet ya da tüzel şahısların kamu yararının gerektirdiği durumlarda bedelini peşin bir şekilde ödemek koşulu ile özel mülklerde bulunan taşınmaz malların tamamı ya da bir kısmına yasaların gerektirdiği şekillere göre kamu yararı adına el koyulması ve mülkiyetini tarafına geçirmesi anlamına gelmektedir.

İstimlak Nedir?

Söz konusu olan istimlak etmek ya da diğer adı ile kamulaştırmak, devlet ya da tüzel şahısların kamu yararının gerektirdiği durumlarda bedelini peşin bir şekilde ödemek koşulu ile özel mülklerde bulunan taşınmaz malların tamamı ya da bir kısmına yasaların gerektirdiği şekillere göre kamu yararı adına el koyulması ve mülkiyetini tarafına geçirmesi anlamına gelmektedir.

Her hangi bir kamu yararına olan bir projenin uygulanması süreci içerisinde, istimlak edilmesi istenen taşınmaz için eş değerde bir takas yapabileceği bir yer mevcut değil ise, bu durum karşısında söz konusu gayrimenkulün bedeli ödeniyor. Böyle bir durum karşısında iki tane seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu seçeneklerden biri ya istimlak kararına itirazda bulunmanız ya da istimlak için ödenecek olan bedele itiraz etmek olacaktır.

İstimlak Nedir?

İstimlak Nasıl Yapılır?

Söz konusu istimlak işlemi, gecekondu, bahçe ya da kömürlük gibi yıkılması gerekmekte olan yerler ile ilgili olarak ilk adımda tespit işlemi yapılmaktadır. Bu tespit işlemi yapının ne kadarlık bir kısmının yıkılması gerektiği, ağaç sayısı, yapının yapılış yani imar şekli ( yani betonarme mi taş duvar şeklinde mi) gibi bir kısım özellikler tespit ediliyor. İlgili kişiye yani vatandaşa idari tebligat gönderilerek uzlaşma komisyonu tarafına davet edilmektedir.

Daha önce yapılmış olan tespitlere göre veriler bilgisayar ortamında girilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafınca belirlenmiş olan değerler üzerinden kişiye verilmesi kararlaştırılacak olan ücreti belirliyor. Söz konusu vatandaş gerekli ücret konusunda uzlaşma tutanağına imza atarak elektrik ve su kesintisi gibi makbuzlar isteniyor. Bu söz konusu durum konu ile ilişkin yapının tamamının yıkılması gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde istenmektedir.

Bütün gerekli işlemler ve tespitler yapıldıktan sonra yıkım işlemi gerçekleştikten sonra vatandaşa gerekli ödeme işlemi yapılıyor. Mali Hizmetler Birim Müdürlüğü tarafından herhangi bir vergi borcu olmadığına dair belge alındıktan sonra, tekrardan Mali Hizmetler Birim Müdürlüğü tarafına üst yazı yazıldıktan sonra uzlaşma sağlanan ücret ödeniyor.

İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Söz konusu istimlak kararları, devlet tarafından kamu hizmetleri için imar yapacağı zaman bu gibi yollara gerek duyabiliyor. Örnek verecek olursak park yol geçit yapımı gibi bir çok alanda hizmet sınıfında yer alan pek çok unsur bu alana giriyor. Bunların yanı sıra halk sağlığını tehlikeye atan mülkler gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde devlet yasalar eli ile bu alanı istimlak etme kararı alabilir.

Söz konusu alanda istimlak yapılması planlanan alanda öncelikle istimlak komisyonu yetkilileri geziyor ve mülkün değer tespitini yapıyor. Bunun ardından alınan karar, işlemleri hayat geçirmek üzere uzlaşma komisyonu tarafına devrediliyor ve söz konusu istimlak edilecek mülkün sahibi bu komisyona davet ediliyor.

Bunun ardından bu komisyonda gerçekleşen pazarlıklar sonucunda anlaşma gerçekleşirse devir işlemleri gerçekleşiyor. Söz konusu istimlak edilecek mülkün sahibi istimlak bedelini nakit ve peşin olarak almaktadır. Eğer bu komisyonda taraflar uzlaşmaya varamaz ise asliye hukuk mahkemesi tarafına kamusallaştırma davası açılır ve mahkeme tarafından her iki tarafın tekrar anlaşma yapmaları istenir.

İstimlak ve Kamulaştırma Arasında Fark Var mı?

İstimlak işlemi, devlet ya da tüzel şahısların kamu yararının gerektirdiği durumlarda bedelini peşin bir şekilde ödemek koşulu ile özel mülklerde bulunan taşınmaz malların tamamı ya da bir kısmına yasaların gerektirdiği şekillere göre kamu yararı adına el koyulması ve mülkiyetini tarafına geçirmesi anlamına gelmektedir.

Kamulaştırma işleminin tanımına baktığımız zamanda yanı tanım ile karşılaşıyoruz. Bu sebepten ötürü kamulaştırma ile istimlak arasında bir fark bulunmamaktadır.

Hangi Kurumlar İstimlak Yapabilir?

Bu söz konusu istimlak ya da diğer adı ile kamulaştırma işleminin gerekliliğine karar veren merciiler;

Bunların yanı sıra bir diğer husus ise Bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu tarafınca verilmiş olan kamu yarar kararları ayrı olarak onaylanma sürecine girmesine gerek yoktur. Bir diğer husus ise onaylı imar planı ya da ilgili bakanlık tarafınca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrı olarak kamu yararı kararı alınması ve onaylanması gibi bir işleme gerek yoktur. Bu tür durumlarda yetki sahibi olan icra organı tarafınca kamulaştırma işlemine başlandığını gösteren bir karar alınır.

İstimlak Kararı Verilen Mülk Satılır mı?

Bu konuyu bir örnek ile açıklayacak olursak örneğin, bir tarlaya sahipsiniz ve bu tarlayı satmak istiyorsunuz. Ancak bir süre önce karayolları genel müdürlüğü tarlanızın bir kısmını istimlak ederek yol çalışmasına dahil etmiş ve şimdi de alıcılar tarlanızın üzerinde istimlak kararı var diye satın almaktan vazgeçtiler.

Öncelikle belirtmek isterim ki bir taşınmaz mülk için istimlak kararı verildiği taktirde bu husus tapuya şerh olur. Fakat bu örneklediğimiz olayda bir kısmi istimlak işlemi söz konusudur. İstimlak edilen kısım yola dahil olmuş ve sizin parselinizden ayrılmıştır ve geriye kalan kısım sizin malınız olmaya devam etmektedir. Böyle bir durum karşısında dolayısıyla sizin parseliniz üzerinde kalan kısım için kamulaştırma kaydının kaldırılması gerekmektedir.

Bu bahsettiğimiz işlem için öncelikle tapu idaresi tarafına talepte bulunun. Çünkü söz konusu istimlak işlemi tamamlandığı halde kaydın tapu kütüğü üzerinde kalmış olması gibi bir ihtimalin sonucu olabilir. Kamulaştırma kararının tapu tarafına bildirilmesinin ardından gelen altı ay içerisinde bu konu ile ilgili dava açıldığını gösterir ve bu bilgi tapu müdürlüğüne ibraz edilmediği hallerde ise tapu şerhinin kendiliğinden otomatik olarak kalkması gerekmektedir.

Bu işlemi tapu tarafından sağlayamadığınız durumda ise bir diğer seçenek olan Karayolları Genel Müdürlüğü ile işinizi halletmeniz gerekir. Bu müdürlüğe başvuruda bulunup, istimlak kaydının kaldırılması için gerekli olan yazının tapu genel müdürlüğü tarafına iletilmesini sağlamanız gerekmektedir. Eğer bu yol ile de başarılı olamaz iseniz son çare olarak işiniz mahkemeye kalacaktır. Ancak bir taşınmaz mülk üzerinde istimlak işlemine dair bir kayıt bulunması için öncelikle kamulaştırma kararı alınması zorunludur. Sizin kalan parselin üzerinde kamulaştırma kararı bulunmayacağına göre mahkeme kararı vasıtası ile bu kaydın kaldırılması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra küçük bir ihtimal dahilinde sizin parseliniz için yeniden bir istimlak kararı verildi ise bunun için de sizin tarafınıza bildirimde bulunmaları ve uzlaşma için komisyona davet etmeleri gerekmektedir. Bu gibi durumlar karşılaşmanız halinde örneklendirdiğimiz şekilde tapu tarafından ya da istimlak kararı çıkarılan bakanlık tarafından bu sorunları çözebilirsiniz.

İstimlak Nedir ? İstimlak Etmek Nedir ? Nasıl Yapılır Vikipedi

İstimlak Nedir ? İstimlak Etmek Nedir ? Nasıl Yapılır Vikipedi

İstimlak nedir? - EmlakWebTv

İstimlak nedir? - EmlakWebTv

İstimlak nedir?

İstimlak nedir?

Kamulaştırma (istimlak) nedir? Haberleri - 27.09.2013

Kamulaştırma (istimlak) nedir? Haberleri - 27.09.2013

İstimlak nasıl yapılır

İstimlak nasıl yapılır

Kamulaştırma Ne Demek?

Kamulaştırma Ne Demek?

İstimlak Nedir?

İstimlak Nedir?

İstimlak Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !