İskan Olmayan Daire Alınır mı?


İskan belgesi, yapı kullanım izin belgesi olarak bilinmektedir. Bu belge inşaat sahibi olan müteahhidin bağlı bulunulan belediyenin imar müdürlüğünde bulunan yapı kullanma izni birimi tarafınca inşaatın belirtilen koşullar ve süre içerisinde bitmiş olması kaydı ile alınabiliyor.

İskan Belgesi Nedir?

İlk olarak iskanın ne olduğu hakkında bir takım bilgiler verip asıl konumuza geçeceğiz. İskan belgesi, inşa süreci son bulan bir binanın ruhsat ve eklerine uygun bir şekilde inşa edilip son bulduğunu belirten, ruhsat bilgilerini, tapu kaydını, bağımsız ünitelerin cinsini ve türünü, sıra numaralarını, alan ölçülerini, sınıflarını ve ilgili mal sahiplerinin bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı belgedir.

İskan belgesi, yapı kullanım izin belgesi olarak ta bilinmektedir. Bu belge inşaat sahibi olan müteahhidin bağlı bulunulan belediyenin imar müdürlüğünde bulunan yapı kullanma izni birimi tarafınca inşaatın belirtilen koşullar ve süre içerisinde bitmiş olması kaydı ile alınabiliyor.

İskan Olmayan Daire Alınır mı?

İskan Olmayan Daire Alınır mı?

İskan belgesi bulunmayan yapılar dolayısı ile kat irtifakı tapulu yapılardır. Almayı düşündüğünüz ya da aldığınız evin tapusu kat irtifakı tapusu ise almış olduğunuz dairenin iskan belgesi yoktur demektir. İskan belgesi bulunmayan bir evde oturan kişiler, yaşamakta oldukları evin yasal olarak tamamlanmamış ve standartların dışında bir ev olduğu hususunu bilmeleri gerekir.

İskan izni ya da belgesi bulunmayan yapılarda ilgili müteahhit ile ev sahipleri arasında oluşan sorunlar, kısıtlı sermaye ile tecrübesiz müteahhit ile inşaatın yapılacağı arsa sahipleri arasında gerçekleşen kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, söz konusu olan müteahhit ilgili sözleşmeye göre kendi payına düşen daireleri bir yolunu bulup sattıktan sonra inşaat çalışmasını tamamlamadan kaçabilmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor.

Bu gibi durumların sonucunda müteahhitten ev satın alan şahıslar oldukça büyük zararla karşılaşıyorlar. Ayrıca müteahhidin arsa sahiplerine karşı getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri standartların çok altında yerine getirmesine karşın, arsanın mülki sahiplerinin imzalanmış olan sözleşmeyi feshetmesi halinde, söz konusu müteahhitten daire satın alanlar tapularını da kaybetmek durumunda kalırlar.

Ek olarak Yargıtay tarafından verilen kararlar neticesinde, kat karşılığı şeklinde yapılmakta olan inşaattan, temlik-devir şeklinde daire alan üçüncül şahısların, müteahhidin inşa ettiği yapıda talepte bulunacağı bireysel hakkı bulunmadıkça arsa sahibine karşı tescil istedi dikkate alınmaz.

Bu gibi sebeplerden ötürü iskan ruhsatı edinilmeyen yapılarda konut satın alan kişiler, imar yönetmeliği gereğince bir takım kamu hizmetlerinden yararlanamazlar. Bunlar elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri gibi hizmetlerdir. Bu durumun yanı sıra arsa sahibinin tarafına karar verilirse iptal davalarında, tapunuzu alamayabilir ya da kaybedebilirsiniz.

Bu gibi sebeplerden ötürü ev alırken bu gibi hususlara kesinlikle çok dikkat edilmeli ve kesinlikle iskan belgesi olmayan yapılar satın alınmamalıdır.

İskan Olmayan Daire Alınır mı? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !