İskan Nasıl Alınır?


Bir çok kişinin kafasında soru işareti olmaya devam eden iskan konusu günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir. İskan, ruhsatı hazır olan binalar için ruhsat ve eklerine uygun bir şekilde tamamlandığını kanıtlayan ilgili belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimi tarafından hazırlanan bir belgedir şeklinde açıklık geçirebiliriz bu konuya.

İskan Nedir?

Bir çok kişinin kafasında soru işareti olmaya devam eden iskan konusu günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir. İskan, ruhsatı hazır olan binalar için ruhsat ve eklerine uygun bir şekilde tamamlandığını kanıtlayan ilgili belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimi tarafından hazırlanan bir belgedir şeklinde açıklık geçirebiliriz bu konuya.

Pek çoğumuzun bildiği üzere ülkemizde ki konut tipi yapıların yüzde 60 civarında iskan izni bulunmamaktadır. Bunun başlıca sebepleri inşaatın yapımını üstlenen firmanın söz konusu inşaatı onaylanmış projesinde yer alan sınırların içinde yapmamış olması ya da kanuni bir takım prosedürlerin ve bunlara bağlı oluşan harçlar ayrıca sigorta primleri gibi bir takım giderleri gereken zaman içerisinde ödememiş olması sebebiyle böyle bir durum doğuyor.

İskan Nasıl Alınır?

Yapı inşaat ruhsatı alınan ve bununla birlikte iki yıl içerisinde söz konusu inşaat çalışmalarına başlanmış olan söz konusu yapı için iskan almak için ise inşaat aşamasının 5 yıl içerisinde tamamlanmış ve kullanıma hazır bir halde olması gerekmektedir.

Bir diğer yandan ise genel iskan raporu düzenlenmiş olan binalarda ki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile birlikte Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliği birimine başvuruda bulunarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve bir takım katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek söz konusu bağımsız bölümü için yapı kullanma izni belgesi alabiliyor.

Bu bahsi geçen yapı kullanma izni belgesi ile ilgili kuruluşlara başvuruda bulunularak su, elektrik ve telefon gibi bir takım abonelikleri de gerçekleştirebilirsiniz. Söz konusu iskan raporu gerekli bir takım incelemelerin yapılmasının hemen ardından ilgili belediye tarafından yoğunluğa bağlı olarak verilmektedir.

Biraz daha bu konudan bahsetmek gerekirse, genel iskan almak için yapının meydana gelmesinden yükümlü olan müteahhit yapının iskanını alabilmek için belediyeye başvuruda bulunur. Bu söz konusu başvurunun onaylanabilmesi için söz konusu yapının yangın projesinin itfaiye müdürlüğü tarafınca onay alması gerekmektedir. Bu gerekli onayı alabilmek için inşa aşamasında yangın merdiveninin bulunması, yangın söndürme tüplerinin eksiksiz ve gerekli standartlara uygun olması gibi bir takım zorunlulukların ilgili yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.

Bu işlemlerin yanı sıra müteahhit il savunma müdürlüğü tarafından yapıda mevcut bulunan sığınağın ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olduğu yönünde bir onay alması gerekmektedir. Bütün bu maddeler halinde saydığımız gereklilikleri bir bir yerine getirdikten sonra ve gerekli bir takım harçları yatırdıktan sonra yapı belediyenin bünyesinde bulunan mimarlar tarafından incelenir ve projenin uygunluk onayını verir ise söz konusu iskan verilir.

İskan Nasıl Alınır?

İskan İçin Gerekli Evraklar:

İskan belgesi alabilmek için temel olarak ihtiyacınız olan evraklar;

İskanla ilgili dilekçe,

Temel Vizesi,

Kanal Bağlantı Vizesi

Vergi ilişiği kesme vizesi

Ön ve arka cephenin 13 * 18 ebadında ikişer adet fotoğrafı

Isı yalıtım vizesi

Toprak (hafriyat) vizesi

Yukarda belirtilen bir takım evrakların temin edilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda iskan alamazsınız. 150 metrekarenin üzerinde işyeri bulunan yapılar hariç bu evraklar sınıfına.

İskan Alma Ücreti Ne Kadar?

İskan alma maliyeti 2015 yılı içerisinde yapı sınıflarına göre şu şekildedir;

İskansız Yapının Riskleri:

Bir konut alacaksanız ve henüz iskanı alınmamış bir proje dahilinde bir konut ise dikkate almanız gereken bir takım risklerin bulunduğunu bilmelisiniz. Söz konusu herhangi bir yapının iskan ruhsatının bulunmaması söz konusu yapının dahilinde can ve mal kaybı yaşanabileceği tehlikesini barındırmaktadır. Bahsi geçen iskansız yapıda şantiye elektriği kullanılacağından ötürü bu durum sonucunda elektrikli ev aletlerinin herhangi bir zarar görmesine sebebiyet verebilir hatta can kayıplarını yaşanabileceği ciddi yangınlara sebebiyet verebilir.

Bina dahilinde bulunan elektrik ve su gibi bir takım hizmetler belediye tarafınca karşılanmadığı için şantiye elektriği ve suyunun kullanım miktarının tespiti için ortak bir sayaç kullanılır ve bu durum bütün daire sahiplerinin kullanımını o söz konusu sayaca yansıtır ve bu durum kat sahipleri arasında ciddi derecede problemler yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Ortak sayaç üzerinden toplam fatura bölünerek ödeneceğinden ötürü az tüketimde bulunan ve çok tüketimde bulunan daire ile ödeme tutarı eşit olacağından ötürü az tüketim yapan daire sahibi için bu durum ciddi bir durum teşkil edecektir.

Bir diğer yandan ise belediye bu mesken için elektrik ve su hizmetini sağlamadığı için, kullanılmak durumunda kalınan sanayi tipi inşaat suyu ve elektriği ödemeleri belirli bir kullanım kotasının aşılması durumunda aylık ödeme bazında iki katı ödemelerle karşı karşıya kalınabilir.

Apartman tarzı ortak kullanım alanı şeklinde olan yapılar dahilinde mal sahibi olma durumu kat mülkiyeti sahipliği şeklinde tanımlanır. Bu durum dahilinde bakacak olursak, imar planı dahilinde herhangi bir sorun bulunmayan, gerekli bir takım yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun bir şekilde inşa edilen yapıya sahip olan kişilere kat mülkiyeti alma hakkı tanınır.

Bu belirtilen bir takım şartların sağlanması halinde alınan kat mülkiyeti ile tapu, yani kat mülkiyeti tapusu alınır. Bu durumun aksi bir hal ile karşılaşıldığı taktirde mülk sahibi kat mülkiyetini alamaz ve bu durumda arsa payı üzerinde hisse sahibi olur. Bunun yanı sıra kat irtifakı ise henüz tamamlanmamış ya da başlanmamış olan bir proje dahilinde ise kat mülkiyeti kurulması hakkı tanınmasıdır.

Söz konusu kat irtifakı alındığında arsa olarak nitelendirilmiş olan tapu, belediye tarafından iskan ruhsatı alınmasının ardından tapu ve kadastroya bu söz konusu ruhsatın iletilmesi ve tapu müdürlüğü tarafından gerekli düzeltmeyi yapması sonucunda bina tapusu özelliği kazanır.

Kat İrtifakı Almak:

Bir takım ev ya da dükkan gibi mülkiyetler projenin inşaat aşaması esnasında satın alınır. Müteahhit tarafından söz konusu projenin satılmış olan kısmı için kat irtifaklı arsa tapusu verilir. Kooperatif tarzı mülk alımlarında ise kat irtifakı yapının bitiş aşamasına gelindiğinde gerçekleşecek olan kura sonucundan sonra verilir.

Kat Mülkiyeti Alma Aşamaları:

Bahsi geçen kat mülkiyeti için bir takım işlemlerin gerçekleşmesi gerekir. Taşınmaz mülk sahibi yapının iskan ruhsatını tapu emlak müşavirine verir. Tapu emlak müşaviri ise iskan ruhsatını belediyeye takdim eder. Bu işlemden sonra ilgili belediye tapu ve kadastroya iskan ruhsatının verilmesi ile ilgili bir yazı yazar. Söz konusu mülk sahibi ise bu yazıyı tapu kadastroya ileterek söz konusu binayı tapu haritasına işletir. Bu sözü edilen işlemin ardından mülk sahibi bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne gider ve tapunun sicilini ‘arsa’ yerine ‘bina’ şeklinde değiştirilmesi işlemini yapar. Bahsi geçen kat mülkiyeti bu etaptan sonra alınır. Tüm bu bahsedilen işlemler belli bir ücret karşılığında gerçekleşir.

İskan Dilekçesi Örneği:

………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

…………………………/İSTANBUL

 

 

………………………… Mahallesi ……………….. Pafta ……………….. Ada ……………….. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Mal Sahibi                                                          

İsim-Tarih-İmza         

Mesul Mimar veya Mühendis                                    

Adı ve Adresi, Sicil Nosu

İmza

 

Yapı Den.Şirketinin 

İsim-Tarih-İmza

 

 

İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

………………………… Mahallesi ………………………… Cad ………………………… Sokağı ……….Kapı No

 

 

MAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:

………………………… Mahallesi

………………………… Cad.

………………………… Sokağı

………………………… Apt

………………………… Kapı No

………………………… Posta Kodu

………………………… İlçesi

………………………… Şehir

 

 

İskan Dilekçesinin Düzenlenebilir Örneği İçin Tıklayın

Bu yazımızda sizler için iskan nedir ve nasıl alınır, İskan alınmaz ise ne olur, İskan olmayan ev alınır mı gibi merak ettiğiniz konuları araştırarak sizlere ışık tutmaya çalıştık. İskan ile alakalı merak ettiklerinizi yorum yazarak bizlere iletebilirsiniz. Şuan da okumuş olduğunuz "İskan Nasıl Alınır" başlıklı yazı tarafımızdan hazırlanmış olup kopyalanması yasaktır.

İskan nasıl alınır

İskan nasıl alınır

İskan (yapı kullanma izni) nasıl alınır? İskan ruhsatı almak için ...

İskan (yapı kullanma izni) nasıl alınır? İskan ruhsatı almak için ...

İskan nedir? Kat irtifakı ve kat mülkiyeti nasıl alınır? | Normal ...

İskan nedir? Kat irtifakı ve kat mülkiyeti nasıl alınır? | Normal ...

İskan nasıl alınır? Gerekli belgeler nelerdir?Emlak Haberleri ...

İskan nasıl alınır? Gerekli belgeler nelerdir?Emlak Haberleri ...

Yeni Binaya İskan Nasıl Alınır

Yeni Binaya İskan Nasıl Alınır

İskan nasıl alınır? Gerekli belgeler nelerdir?Emlak Haberleri ...

İskan nasıl alınır? Gerekli belgeler nelerdir?Emlak Haberleri ...

İskan Nasıl Alınır? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !