İskan İçin Gerekli Evraklar


Yapılara dair inşaat çalışmalarının sona ermesi ile birlikte kat irtifakı olarak tapusu olarak bulunan tapuların iskân belgesi çıkartılmak sureti ile kat mülkiyeti tapusuna geçirilmesi gerekmektedir. söz konusu olan iskan belgesinin nasıl çıkarılacağı, nereye başvuru yapılacağı ve iskan belgesi için gerekli evrakları sizin için haberimizde açıkladık…

Ülkemizde yeni bir yapının inşa edilmesi noktasında bir takım prosedürler uygulanmakta ve bazı kurallara uyulmak zorundadır. Yeni bir yapı ile ilgili bir konu olan iskân belgesinden bahsetmek gerekirse, bina gibi yapılar için inşaat ruhsatı ve eklerine uygun bir şekilde inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten, ruhsat bilgileri, inşaat çalışmalarının son bulduğu tarih, tapu kayıtları, bağımsız alanların türleri, sırası ile devam eden numaraları, açık adresi, arsa payı, bağımsız alanların brüt ve net metrekareleri, sınıfları ve mülk sahipleri ile alakalı olan bir takım bilgilerin yer aldığı bir belgedir.

İskan İçin Gerekli Evraklar

Söz konusu olan iskân belgesinin alınması için gerekli olan bir takım evraklar vardır bu evrakları şu şekilde sıralayabiliriz;

İskân İçin Gerekli Evraklar

 

Bu sözü edilen iskân belgesi tamamlanan inşaatın bağlı olduğu belediyenin imar müdürlüğüne bağı olan yapı kullanma izni birimi tarafından bazı prosedürlerin neticesinde verilen bir belgedir. Söz konusu olan iskân belgesini alma görevi inşaat çalışmaları yürüten müteahhide düşüyor. Söz konusu müteahhit belediyenin ilgili birimlerine başvurusunu gerçekleştirdikten sonra, bu başvurunun onaylanabilmesi için iskan belgesine konu olan binanın yangın projesinin bölgenin yetkili itfaiye müdürlükleri tarafınca gerçekleştirilecek olan bir incelemenin neticesinde onaylanması gerekiyor.

Bu bahsedilen yangın planının itfaiye müdürlüğünden onay alabilmesi için binanın inşaatı sırasında belirli standartlara uygun olarak yangın merdiveninin yapılmış olması diğer yandan ise yangın söndürme tüplerinin belirlenen boyutlarda tam dolu ve eksiksiz bir şekilde bina içerisindeki katlarda bulunuyor olması gerekmektedir. Diğer yandan ise bağlı bulunulan il savunma müdürlüğü tarafından bina içerisindeki sığınağın standartlara uygun olduğuna dair bir onay alınması gerekmektedir.

Üst kısımda belirtmiş olduğumuz onayların sorunsuz bir şekilde alınmasının ardından yatırılması gerekli olan bir kısım harç bedellerinin yatırılması gerekir. Harçların da yatırılmasının ardından bahsi geçen bina belediyenin birimlerinde görev yapan mimarlar ve yapı denetim uzmanlar tarafından incelenir. Bina proje ve eklerine uygun ise iskân belgesi verilebiliyor.

İskan İçin Gerekli Evraklar hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !