İskan Başvurusu Nereye Yapılır


Ülkemizde yeni inşa edilen yapılar için uygulanmakta olan bir uygulama olan iskan belgesi, inşaat çalışmalarının projelere ve eklerine uygun bir şekilde tamamlanması koşulu ile bir takım belgeler ile belediyenin yapı kullanma izni birimine başvuru yapmanız sureti ile verilmektedir. Söz konusu olan iskân belgesine dair ayrıntılar haberimizde yer almaktadır…

Ülkemizde emlak alanında ya da inşaat sektörü ile ilgili olarak pek çok husus bulunmaktadır. Bu söz edilen hususlardan biri de iskân belgesidir. Bu alanda önemli bir yere sahip olan iskân belgesi ya da bilinen adı ile iskân ruhsatı, inşaat çalışmaları tamamlanmış olan bir binanın proje ve eklerine uygun olarak tamamlanması ve bu tamamlanma durumuna bağlı olarak bir takım denetlemeler neticesinde verilmekte olan bir oturma ruhsatı olarak tanımlanabilir.

İskan Başvurusu Nereye Yapılır

Bahsi geçen iskân ruhsatının alınması pek te kolay değildir. İskân belgesinin alınabilmesi için iskân belgesine konu olan inşaat çalışmalarının projesine uygun bir şekilde bitirilmiş olması ve yapının insanların yaşamasına elverişli olması gerekmektedir. Söz konusu olan iskân belgesinin temin edilebilmesi için yapının projesine ve eklerine uygun bir şekilde bitirilmiş olması gerekirken diğer yandan ise iskânın alınabilmesi için gerekli olan bir takım evrakların eksiksiz olarak temin edilmesi gerekmektedir.

İskân başvurusu nereye yapılır? Bu sorunun cevabını da vermek gerekirse şu şekilde ifade edebiliriz. İskân belgesi için ilgili binanın yer aldığı bölgede bağlı olduğu belediyeye alt kısımda belirteceğimiz bir kısım evrakları temin etmek sureti ile başvuruda bulunabilirsiniz.

İskân Belgesi İçin Gerekli Olan Belgeler

Üst kısımda belirtmiş olduğumuz evrakları temin ederek bağlı bulunduğunuz belediyenin ilgili birimine giderek iskan belgesi için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun ardından teslim ettiğiniz belgeleri inceleyen yetkililer belgelerde sorun yoksa belediye yapı kullanma izni biriminde görev alan uzmanlar tarafından yapınız incelenir. Herhangi bir sorun yoksa iskan belgesini alabilirsiniz.

İskan Başvurusu Nereye Yapılır hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !