İmar Sorgulama


Pek çok kişinin aklında soru niteliği taşıyan imar durumu ile ilgili pek çok bilgiyi sizler için araştırıp en doğru şekilde derledik. İmar durum belgesi nereden nasıl alınır ve hangi evrakların bulunması gerekmektedir gibi sorulara ışık tuttuk.

İmar Nedir?

Bu sorunlasın pek çok kişinin kafasında yer aldığını biliyoruz ve bunun için bir takım araştırmalar yapmak ve bu konuyu aydınlatmak gereği hissettik. Bahsi mevzuu olan imar durumu, her hangi bir arsanın ya da parselin, lokasyon olarak bulunduğu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğinde belirlenen, kullanılabilecek sınırları ve bilgileri içeren belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir diğer açıdan imar durumu nedir sorusuna cevap verecek olursak, imar durumu, imar bulunduğunuz bölgeden sorumlu olan belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sahip olduğunuz arsa üzerinde gerçekleştirebileceğiniz yapılaşma durumunu belirten söz konusu belgeye imar durumu belgesi denir.

Yukarda imar mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılaşma iznini gösteren resmi belge statüsünde ki imar durum belgesi mülkiyetinizin bağlı bulunduğu belediyeler tarafınca alınabildiği hususunda bilgi verdik. Peki bir soru daha var bu noktada. İmar durum belgesinin geçerlilik süresi ne kadar?

Söz konusu imar durum belgesinin aktif geçerlilik süresi, her geçen yıl bir plan tadilatı (inşası) gerçekleşmemesi durumunda 1 yıl şeklinde belirtiliyor. Yani herhangi bir işlem gerçekleşmemesi halinde 1 yılın sonunda geçerliliğini yitirmektedir.

İmar Sorgulama

İmar durumu belgesinin temin edilmesinin hemen ardından son bir yıl içerisinde ilgili imar durum belgesine uygun olarak yapı ruhsatı alınmaması durumunda, mevcut imar durum belgesi geçerliliğini yitirecektir ve yeni bir imar durum belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu belgenin ne olduğu hakkında uzunca ve ayrıntılı bilgiler verdikten sonra özetle ve daha anlaşılır bir şekilde bahsetmek gerekir ise, mevcut olan arsanız üzerinde gerçekleştirebileceğiniz yapılaşma durumu hakkında bir kısın bilgileri gösteren bir belge türüdür. Ne oranda bir büyüklüğe sahip bir inşaat hakkına izin verileceği, inşa sürecine başlanacak yapılaşmanın ne kadar bir yüksekliğe sahip olacağı, terkler, tevhid ve ifraz şartları ile arsanızın üzerinde ne gibi bir yapılaşma gerçekleştirebileceğinizi bildiren bir belgedir.

İmar Sorgulama Nasıl Yapılır?

İmar sorgulama işlemi bir kısım belgeleri edinmeniz halinde gerçekleşebiliyor. Alt kısımda belirttiğimiz belgeler ile beraber bulunduğunuz bölgenin bağlı olduğu belediyeye giderek belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzun ardından imar durumunu temin edebilmek için resmi merciiler tarafından şart konulan harç parasını yatırmanız gerekmektedir. Bu bahsettiğimiz harç parasını yatırma işleminin ardından imar durum belgenizi alabilirsiniz. Söz konusu sorgulama işleminin sonucunu sorgulama talebinde bulunduğunuz belediyenin yoğunluk durumuna bağlı olarak 1 gün ila en geç 7 gün içerinde alabilirsiniz.

Eğer mülk sahibi değilseniz ve satın almak istediğiniz arsanın ne gibi imar özellikler olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu gibi durumlar bazı belediyeler tarafınca sorunlara sebep olabiliyor. Bazı belediyeler arsaların imar durumlarını üçüncül bir şahsa açmamaktadır. Bu sebepten ötürü bu işlemi gerçekleştirebilmek için ilgili mülkiyetin sahibi ile gitmeniz daha olumlu sonuçlar verir.

İmar Sorgulama İçin Gerekli Olan Belgeler?

Az önce de belirttiğimiz üzere bağlı bulunduğunuz belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden imar durumunuzu sorgulatabilmeniz için gerekli bir takım belgeler bulunmaktadır. Söz konusu olan belgeler ise;

Bu bahsedilen evrakları eksiksiz olarak temin etmeniz halinde sorunsuz bir şekilde sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Online İmar Durumu Sorgulama:

Üst kısımda belirttiğimiz imar durumu sorgulama işleminin yanı sıra internet ortamında da imar durumu sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Büyükşehir Belediyeleri bünyesine bağlı bulunan ilçe belediyelerinde yer alan E-Belediye uygulaması aracılığı ile online imar durumu sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu e-imar yolu ile edineceğiniz bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlı olmakta ve kesinlikle yasal işlemlerde kullanım imkanı bulunmamaktadır, yani yasal bir geçerliliği yoktur. Yasal bilgi almak ve yasal işlemlerde kullanabilmek için yalnızca belediyelerin imar ve şehircilik müdürlükleri tarafından gerekli olan belgeler eşliğinde temin edebileceğiniz imar sorgulama işlemi gerekmektedir.

Online imar durumu belgesinde bulunan bilgiler;

Gibi bir kısım bilgilendirme amaçlı husus yer almaktadır ve herhangi bir resmi geçerliliği kesinlikle bulunmamaktadır.

İmar Yönetmeliği:

Söz konusu olan imar yönetmeliği 3194 sayılı imar kanunu ile yerleşke alanları ile bu alanlardaki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartları gibi hususlara uygun olmasını sağlamak amacı ile düzenlenmiştir. Belediye ve mücavir alanların sınırları içerisinde ve dışında yer alan alanlarda gerçekleşecek planlar ile inşa edilmesi planlanan resmi ve özel olan tüm yapılaşmalar imar kanunu hükümlerine yükümlülükleri vardır.

İlgili imar yönetmeliği, tapı ruhsatı işleminde olan mimari projede kendine yer bulan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu gibi) bir kısım hizmetlerin nitelikli ve etkin bir vaziyette yapılmasını, bu gibi şekillerde olan yapıların ruhsat eki projelerine göre yürürlükte olan yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun bir şekilde inşa edilmesini ön gören ve sağlayan yönetmeliktir

İmar Durum Belgesinde Yer Alan Esaslar:

Söz konusu olan imar durum belgesini açıkladık ancak bu sözü geçen belgede ne gibi bilgiler yer almakta olduğu konusuna şimdi değineceğiz. İlgili imar durum belgesinde aşağıda belirttiğimiz esaslar yer alır;

İmar Durum Belgesi Ücreti Ne Kadar?

Belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından öğrenilecek olan resmi evrak statüsünde yer alan imar durumu sorgulama işlemi için belirli bir harç ödenmesi gerektiğini daha önce belirtmiştik. Bu söz konusu ücretin ne kadar olduğunu da sizler için araştırdık. 

2016 yılı için imar durumu belge ücreti (ilk müracaat esnasında ve her ayrı belge için bu harç bedeli geçerlidir)

İmar Sorgulama hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !