Emlak Vergisi Hesaplama


Bilindiği üzere ülkemiz genelinde servet edinen ve bu söz konusu servetini, taşınır ya da taşınmazlar bazında değerlendiren kişiler, devlet tarafından belirlenmiş olan dönemler içerisinde ödemek zorundalar.

Emlak Vergisi Nedir?

Bilindiği üzere ülkemiz genelinde servet edinen ve bu söz konusu servetini, taşınır ya da taşınmazlar bazında değerlendiren kişiler, devlet tarafından belirlenmiş olan dönemler içerisinde ödemek zorundalar. Bahsi geçen servet vergileri emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, değer artış kazancı, arızi kazançlar gibi pek çok farklı isim ile bu alan altında toplanır.

Bu bahsi geçen vergilerin bazıları söz konusu servetin el değiştirmesi ya da servet konusu olan malın alım ve satım esnasında, bir diğer kısmı ise sadece servet konusu olan mala sahiplik durumu sebebi ile alınır. Bu bahsi geçen vergilerin içinde yer alan emlak vergisi de ülkemizde bir taşınmaz mülkü bulunanların ödemeleri gereken bir vergi türüdür.

Bahsedilen taşınmaz mülklerden kasıt, bina (konut ya da ofis), arsa ve arazilerdir. Bu ve bu gibi varlıklara sahip olan şahıslar, taşınmaz mülklerin ilk aşamasında ya da inşaatı durumunun son bulması ya da mülkün kullanım şeklinin değişiklik görmesi gibi bir takım durumlar ortaya çıktığında, söz konusu taşınmaz mülkün bağlı bulunduğu belediyeye bildirilmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi Hesaplama

Bu söz konusu bildirim esnasında söz konusu mükellefe ait bir takım bilgilere, taşınmaz mülke ait adres ve tapu bilgileri ve taşınmaz mülkün özelliklerine (kullanım şekli, kalorifer, merkezi sistem, asansör ya da edinim tarihi gibi) yer verilir. Söz konusu emlak vergisi 1970 tarihinden bu yana belediyeler tarafınca toplanmaktadır. Bu bahsi geçen vergi söz konusu olan taşınmaz mülkün türüne göre değişkenlikler gösterebilir. Bunun yanı sıra büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanların kapsamında olan taşınmaz mülkler için vergi oranı iki kat olarak yansıtılır.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Söz konusu emlak vergisinin nasıl hesaplandığı sorusu bir çok kişinin kafasında kocaman bir soru işareti niteliğinde duruyor. Emlak vergisi hesaplama şeklini bu son yıl içinde şu şekilde açıklayabiliriz;

Söz konusu emlak vergisi oranları 1970 yılı içinde çıkan Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci ve 18’inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir. Bahsi geçmekte olan kanun maddelerinde belirtilen oranlar ise şu şekilde;

Her 4 yılda bir belirlenen ‘yeniden değerleme’ oranının yarısı ile her geçen yıl yeniden hesap edilerek vergi konusu olacak taşınmaz mülkün bedeli belirleniyor. Maliye Bakanlığı 2016 yılı için bu söz konusu oranı yüzde 5,58 olarak açıklıyor.

Emlak Vergisi Hesaplama Örneği:

Bu konuya biraz daha açıklık getirecek olursak, 2015 ve öncesi yıllarda alınmış olan taşınmaz mülkler için 2016 yılı emlak vergisi yeniden değerleme oranı (%5,58 / 2) yani %2,79 şeklindedir. Örnek üzerinden açıklamak gerekir ise farz edelim ki, İstanbul’da bulunan bir taşınmaz mülkün 2015 yılı içindeki bedelinin 200.000 TL olduğunu düşünelim.

Söz konusu mülkün yeniden değerleme tutarı: 200.000 TL x %2,79 = 5.580 TL şeklindedir,

Yeniden değerleme tutarı + 2015 yılı konut değeri: 200.000 TL + 5.580 TL = 205.580 TL

(Söz konusu bin liraya kadar olan kesirlerden sonrası dikkate alınmadığı için vergi hesabı kapsamına giren tutar 205.000 TL olarak tanımlanır)

İstanbul gibi bir büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer aldığı ve mesken olduğu için söz konusu yeniden değerlemeye göre bulunan konut değerinin binde 2’si kadarı emlak vergisi olarak hesaplanacak.

205.000 TL x %0,2 = 410 TL sizin taşınmaz mülkünüz için ödeyeceğiniz emlak vergisinin tutarıdır.

2016’da Alınan Bir Evin Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Bahsi geçen evinizi bu yıl içerisinde aldıysanız söz konusu olan emlak vergisi farklı hesaplanıyor. 2016 yılı içerisinde alınan ev için 2014 yılı içerisinde belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,11 oranının yarısı (yüzde 5,055) ile 2016 yılı itibari ile belirlenen değerleme oranının yüzde 5,58’in yarısı olan (yüzde 2,79) ayrı ayrı arsa ve arazi metrekare birim fiyatı değerine uygulanarak söz konusu yeniden değerlendirme işlemi yapılıyor.

İsterseniz bu konuyu bir örnek ile açıklayalım; farz edelim ki 1000 metrekarelik bir büyüklükte bir arsa 2016 yılı içinde satın alınıyor. Bu sözü edilen arsanın bulunduğu bölgenin metrekare birim fiyatı takdir komisyonu tarafınca 250 TL olarak belirlenmiş durumda.

Şimdi 2014 yılına göre yeniden değerleme tutarı: 250 TL x %5,055 = 12,63 + 250 TL = 262,63 TL şeklindedir,

2016 yılına göre yeniden değerleme: 262,23 TL x %2,79 = 7,31 + 262,63 TL = 269,94 TL

Söz konusu arsanın vergi için ödenecek bedeli: 1000 x 269,94 = 269.940 TL (küsurat kısmı dahil edilmiyor) (büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan bir arsa olmasından dolayı emlak vergisi oranı binde 6 olarak uygulanmaktadır)

Ödenmesi gereken toplam emlak vergisi: 269.000 TL x %0,6 = 1.614 TL gibi bir tutar emlak vergisi borcu olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu arsa statüsünde olduğu için beklenen yatırımın bir an önce yapılması amacı ile en fazla emlak vergisi oranı arsalara uygulanmaktadır.

2016’da Satılan Evin Vergisini Kim Öder?

Bu bulunduğumuz yıl içerisinde satılan evin söz konusu emlak vergisini satıcı öder. Alıcı evi satın aldığı ilk yıl vergi ödemez. Söz konusu evin alıcısı 2016 yılı içerisinde sadece belediyeye bildirim vermekle yükümlüdür. Söz konusu emlak vergisi ödemesi bahsi geçen alıcı için 2017 yılında başlar.

Emlak Vergisi Muafiyeti:

Söz konusu vergi muafiyeti ile ilgili olarak 2006 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı şu şekilde: “herhangi bir geliri olmadığını belgeleyerek kanıtlayanlara, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 metrekarelik alanı geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve sonrasındaki yıllar için sıfıra indirilmesi ile ilişkin ekli kararın yürürlüğe geçmesi Maliye Bakanlığının 14/12/2006 tarihli ve de 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı emlak vergisi kanununun 8’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/12/2006 tarihinde karara bağlanmıştır.”

Yukarda yer alan maddeleri özetlemek gerekirse hiçbir geliri olmayanlar ( bu durumu kanıtlamalı) emekliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri brüt olarak 200 metrekareyi aşmayan bir tek konut için emlak vergisinden muaf tutulacaktır. Az önce bahsi geçen mevzuatta istisnai tek bir durum vardır. O durum da 18 yaşını doldurmamış ve kendisine bakacak vasisi bulunan şahıslardır. Bu bahsettiğimiz durumda ilgili şahıslar emlak vergisinden muaf sayılmıyor.

Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri:

Söz konusu olan emlak vergisi iki taksit şeklinde ödenmektedir. Bahsi mevzuu olan ilk taksit mayıs ayının sonuna kadar ödenmelidir yani 31.05.2016 tarihine kadar ödenebiliyor. Söz konusu olan ikinci ve son taksit kasım ayının sonuna kadar (bu ayın sonuna kadar) yani 30.11.2016 tarihine kadar ödenebiliyor.

Emlak Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Söz konusu emlak vergisi belirtilen zaman dilimi içerisinde ödenmez ise söz konusu mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükmüne göre tespit edilen oranlarda gecikme cezası ödemek durumunda kalmaktadır. Bu sözü edilen oran her yıl değişkenlik göstermektedir. Emlak vergisi kapsamında bulunan borcunuzu varsa cezaları ile birlikte öğrenebilmek için bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır.

Emlak Vergisi Hesaplama hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !