Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?


Emlak beyanı, gayrimenkul sahibi kimselerin sahip olduğu mallar için bağlı oldukları belediyelere yaptıkları bildirimi ifade ediyor. Peki emlak beyanı verme nasıl olur bir başka deyişle emlak beyanı nasıl verilir

Beyanname Nedir?

Öncelikle beyannamesinin tanımını yapacak olursak, kamu hizmetlerine harcanmak üzere hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya yahut bazı malların fiyatlarının üstüne ekleyerek dolaylı yoldan bütün vatandaşlardan talep ettiği paraya denir. Devlet yönetiminin bu vergileri toplamasındaki ama kamu hizmetlerinin işlem için maliyetlerini karşılamaktır. Vergi zorunludur ve karşılıksızdır. Kamu hizmetlerini yerine getirmek konusunda zorunluluk içinde olan devlet, bunu gerçekleştirirken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini gerçekleştirirken de kamu fonlarını kullanır. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak Emlak Beyanı Nedir bunu açıklayalım.

Emlak Beyanı Nedir?

Taşınmaz mülk sahiplerinin sahip oldukları taşınmazların vergisini ödeyebilmek için öncelikli olarak emlak beyanında bulunmaları gerekmektedir. Bir takım şahıs, kurum ve kuruluşlarca sahibi oldukları taşınmaz mülklerin ispatı olarak bağlı oldukları bölgede ki bağlı bulundukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye emlak beyanı denmektedir. Taşınmaz mülklerin bağlı bulundukları belediyeye bildirilme işi olarak ta adlandırılan emlak beyanının taşınmaz mülk sahiplerinin vergilendirilebilmesi için verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu emlak beyanları, taşınmaz mülkün bulunduğu ilgili belediyede bulunan emlak ofisine verilmektedir. Emlak vergisi ise tapu kütüğünün adına tescilli emlak yahut Emlakların devlet ya da devlet kurumlarına her yıl düzenli olarak belirtilen tutarın yatırılması işlemine denmektedir.

Taşınmaz mülk beyanının en geç taşınmazın tapusunun alındığı yılın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Bahsi geçen taşınmaz mülkün inşası henüz tamamlanmadıysa inşa süreci tamamlandıktan ve tapu kişinin üzerine alındıktan sonra o yıl içerisinde emlak beyanının yapılması gerekmektedir.

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emlak Beyanı Nasıl Verilir?

Söz konusu emlak beyanı, taşınmaz mülk sahibi bir kimsenin sahip olduğu mallar için bağlı bulundukları belediyelere yaptıkları bildirimi ifade etmektedir. Peki bu bahsi geçen emlak beyannamesi nasıl gerçekleşir bir başka deyişle bu emlak beyanı nasıl verilmektedir işte size cevabı!

Söz konusu beyan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sahip oldukları mülkün bağlı bulundukları bölgede yer almakta olan bağlı oldukları belediyelerde yer alan emlak ofislerine makbuz karşılığında bildirilmesidir.

Söz konusu emlak (mülk, gayrimenkul) bildirimi için ilgili bir kişiye giden söz konusu mükellefler, her bir taşınmaz mülk türü için ayrı ayrı olmak üzere bilgi formu doldurmak durumundalar. Söz konusu emlak beyanname formunu edinmek için ilgili belediyelerden temin edebilirler. Bahsi geçen emlak beyannamesi, her bir taşınmaz türü içi ayrı ayrı doldurulmak durumundadır. Fakat, aynı belediyelerin sınırları içinde, aynı emlak türü ile ilişkin birden fazla beyanname doldurulması durumunda söz konusu emlak beyannamesinden bir örnek düzenlenir.

İştirak halinde ve mülkiyette ise ortak imzalı tek bir beyanname verilmesi söz konusudur ve bu form sadece beyannamede kimlik bilgileri yer alan mükellef için doldurulur. Söz konusu emlak vergisi beyannamesi formu mavi ve siyah tükenmez kalem ile büyük harflerle doldurulmalıdır. Her harf kutucuğuna bir harf ya da rakam yazılmalıdır. Siliklik ya da kazıntı gibi şeyler kabul görmez. Form doldurulurken okunaklı ve düzenli olması hususuna özen gösterilmelidir. Söz konusu form fotokopi yoluyla çoğaltılıp hiçbir kurum ya da kuruluşta kullanılamaz ve geçersizdir.

Emlak Beyannamesi İçin İstenen Belgeler:

Söz konusu emlak vergisi beyannamesi taşınmaz mülkün alındığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ( yıl sonuna kadar da verilebilir) verilmelidir. Bulunulan yılın vergi ödeme makbuzu ile birlikte bağlı bulunduğu belediyenin gelir servisine başvuru yapılmalıdır.

Emlak Vergisini Ödemek:

Söz konusu emlak vergisi iki eşit taksit ile tahsil edilir. Bu taksitlerin ödemesi mart nisan ve mayıs ayları içerisinde alınır. Taksit ödemesi kasım ayı içerisinde alınır. İsteyen mükellefler yükümlü oldukları vergi tutarının tamamını ilk taksit döneminde ya da daha önce de ödeyebilirler.

Bahsi geçen emlak vergisi 3030 Sayılı Kanun gereğince büyükşehir belediye sınırı ile mücavir (yakın komşu) olanları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin (taşınmaz mülklerin) emlak vergileri bağlı oldukları il, ilçe ya da daha alt dereceli belediyeler tarafından tahsil edilir. Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesi gereğince emlak vergisi değerinin mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılması sureti ile bulunacağı belirtilmiştir.

Söz konusu emlak vergileri ilgili belediyelerin ilgili veznelerine ya da belediyenin çek hesap numarası yazılmak kaydı ile Türkiye’nin herhangi bir PTT şubesi aracılığı ile de ödenebilir. Söz konusu vergi ödemesi Mayıs ayının son gününün mesai saati bitimine kadar posta çeki ile ödenmesi durumunda da söz konusu vergi zamanında ödenmiş olacaktır.

Beyanname Sorgulama:

Söz konusu beyannamelerin sorgulama işlemini günümüz teknolojisinin getirdiği imkanlar dahilinde elektronik ortamda da yapabilirsiniz. Söz konusu beyanname sorgulama işlemini devletin vatandaşlarına sunduğu güvenli bir hizmet sayesinde yapabilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir şifre vb bir şeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Burada bahsi geçen beyanname sorgulama işlemi beyannameniz hakkında bilgileri size sunmaktadır.

Beyanname sorgulama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle bu yazının sonunda yer alan bağlantı adresini tıklayarak sayfayı açınız. VEDOP durumu, beyanname kapanma tarihi ile birlikte VEDOP sistemine aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi verir. AZO durumu ise beyannamenin AZO sistemine aktarılıp aktarılmadığı durumu hakkında bilgi vermektedir. Çıktı seri no kontrol ise beyannamenin çıktı seri numarasını gösterir. Bu işlemler için açılan sekme dahilinde beyanname yapacağınız işlem seçeneğini işaretleyiniz. Bunu ardından beyanname sorgulama işleminiz için beyanname numarasını giriniz. Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra ‘Sorgula’ butonunu tıklayabilirsiniz. Sorgula butonuna tıkladıktan sonra beyanname sorgulama işleminiz gerçekleşmiş olacaktır öğrenmek istediğiniz detaylı bilgileri sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz.

Beyanname Sorgulama İşlemi İçin Tıklayın

Ev Beyanname Sorgulama:

Bireyler ev ya da arazi alımlarının ardından tapuyu üzerlerine aldıktan sonra aldıkları günden itibaren başlayan ve o yılın sonuna kadar devam eden ev beyanını ilgili belediyeye bildirmek zorundalardır. Bu söz konusu beyanın yapılmaması durumunda cezai yaptırımlar olacaktır. Söz konusu ev beyanname sorgulama işlemini internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İlk adım olarak bu yazının sonunda yer alan bağlantı adresine tıklayın. Bağlantıya tıkladıktan sonra acıkan ekranda sizden istenen bilgileri eksiksiz girmeniz gerekmektedir.

Sizlerden istenen T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası ve diğer bir takım bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Sayfada yer alan güvenlik kodunu da girdikten sonra ‘Tamam’ butonuna tıklayınız. Gerçekleştirdiğiniz bu işlemin sonrasında ev beyanname sorgulama işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Ev Beyanname Sorgulama İçin Tıklayın

Beyanname Sorgulama | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Beyanname Sorgulama | Sorgulamalar artık tek çatı altında!

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır? - 21 Kasım 2016 - emlakajanda.com

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır? - 21 Kasım 2016 - emlakajanda.com

İnternet vergi Dairesine Şifreyle Giriş Nasıl Yapılır? Resimli ...

İnternet vergi Dairesine Şifreyle Giriş Nasıl Yapılır? Resimli ...

Datasoft Beyanname İndirme Eklentisi

Datasoft Beyanname İndirme Eklentisi

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

İtkib İthalat Kayıt Belge Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır: 4 adımda ...

İtkib İthalat Kayıt Belge Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır: 4 adımda ...

E-Beyanname nedir? E-Beyanname nasıl doldurulur? 2014 gelir vergi ...

E-Beyanname nedir? E-Beyanname nasıl doldurulur? 2014 gelir vergi ...

Beyanname Nasıl Düzenlenir - Beyanname Örnekleri

Beyanname Nasıl Düzenlenir - Beyanname Örnekleri

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

Beyanname Sorgulama | E-Beyanname Giriş, Kira Gelir Beyanname ...

Beyanname Sorgulama | E-Beyanname Giriş, Kira Gelir Beyanname ...

GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Online Vergi Borcu Sorgula

GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Online Vergi Borcu Sorgula

E-Beyanname Programının Windows 7 (64 Bit) ve Windows 8 (64 Bit ...

E-Beyanname Programının Windows 7 (64 Bit) ve Windows 8 (64 Bit ...

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !