Bayındırlık Nedir?


Çehrenin gelişerek güzelleşmesi, yaşam koşullarının daha uygun ve stabil duruma getirilmesi amacı ile yürütülmekte olan bir takım çalışmalara bayındırlık işleri denmektedir. Bu işlemlerin planlanması ve yürütülmesi işleri ile de bayındırlık ve iskân bakanlığı ilgilenmektedir. Bayındırlık nedir? Bayındırlık işlerinin ne olduğunu merak ediyorsanız haberimizde açıkladık.

Bayındırlık, bir bölge üzerindeki gelişme ve güzelleşme amacı ile bir kısım çalışmaları uygulamaya geçiren birim olarak tanımlanabilir. Söz konusu olan bayındırlık kelime anlamı itibari ile gelişip güzelleşmesi, yaşam koşullarının daha uygun bir hale gelmesi için yapılan çalışmalar anlamını taşımaktadır. Bu tanıma öre bir bölge üzerindeki gelişmelerin sağlanabilmesi için yürütülen faaliyetler bayındırlık kapsamına girmektedir.

Bayındırlık Nedir?

Bahsetmiş olduğumuz faaliyetler bayındırlık ve iskân bakanlığı eli ile yürütülmektedir. Söz konusu olan bayındırlık bakanlığının yetkileri arasında kamu yapıları ve tesislerinin inşa edilmesi ve kapsamlı onarım faaliyetlerini yürütmek ve yürüttürmek gibi temel görevleri vardır. Bunun yanı sıra arsa ofisi kanunu kapsamında yer alan hususlara göre gereken arazi ve arsayı temin etmek amacı ile gerekli işleri gerçekleştirmek, konut politikası ilkeleri kapsamında konut inşa etmek ve inşa ettirmek gibi işler vardır.

Bayındırlık ve iskân bakanlığının görevlerine bakılacak olursa, kendi bünyesine bağlı olan kuruluşlar ve müesseselerin kendilerine ait kuruluş kanunlarında belirtilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin uygulanması ve uygulanmasına teşvik edici rol oynamak üzere gerekli işleri gerçekleştirmek.

Farklı özellik ve ölçekte olan imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların ilgili proje standartlarını hazırlamak ile yükümlüdür. Diğer yandan ise ülkemizin mevcut şart ve imkânlarına göre, en gerekli ve fayda sağlayan yapı malzemelerinin ekonomik ve standartlara uygun bir şekilde imal edilmesi ile kullanılmasını sağlamak yönünde bir takım tedbir almakta yükümlüdür.

Diğer bir husus ise il özel idaresine dair yapı ve tesisleri yapmak ya da yaptırmak ta görevleri arasındadır. Bir diğer önemli nokta ise, birden çok belediyeyi alakadar eden imar planlarının hazırlanma aşamasında, kabul edilmesi ve onaylanması aşamasında meydana gelebilecek ihtilaf durumlarını özüme kavuşturmak ve gerektiği takdirde onaylamakla yükümlüdür.

Bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planları üzerinde yer ayrılması ya da bu amaç ile bir takım değişikliklerin uygulanması gerektiği zaman, valilik aracılığı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesi konusunda rol sahibi olmak gibi görevleri de vardır.

Bu gibi işlerle alakalı olan tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarını hazırlamak ile yayınlamak gibi görevleri de vardır. Son olarak ta belediyelere ve il özel idaresine gelen bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine dair olan mevzuat gereğince tesis edilmiş olan belediyeler ortak fonunda bulunan payların iller bankasının yıllık programına giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve denetlemek yani izlemekle görevlidir.

Bayındırlık Nedir? hakkında yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir !